8tallet

Camilla Cunha Larsen, Ditte Maria Hansen, Jesper Lund Olsen, Kasper Ortvald Larsen, Kristoffer Videbæk Kunkel & Mette Lund Kjærgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave undersøger boligbyggeriet 8tallet i Ørestad, København. Byggeriets forhold imellem, de teoretiske overvejelser og praktiske krav der lå til grunde for designet, og hvordan disse påvirker brugernes hverdag og det omkringliggende samfund. Vi vil se på hvilke designbeslutninger der har fungeret efter hensigten, hvilke der ikke har, og hvilke der har skabt helt nye problemer eller succeser. Dette undersøger vi ved hjælp af kvalitative interviews med en byplanlægningsansvarlig for Ørestaden, en arkitekt fra BIG og tre beboere i 8tallet. Derudover analyserer vi den viden vi indsamler igennem interviewene og sætter den viden op imod teorier om moderne arkitektur fra Le Corbusiers, samt teorier om fællesskab, modernitet og samfundet udarbejdet af Zygmunt Bauman. Yderligere inddrager vi succeskriterier, fundet på baggrund af materiale fra henholdsvis; Lokalplanen for Ørestaden Syd, PR-materiale fra 8tallet.dk, samt et interview med BIG medarbejder. På baggrund af succeskriterierne, beboer interviewene og anvendt teori diskutere vi disse og drager en konklusion. Vi konkluderer at beboerne i 8tallet er tilfredse med langt de fleste undersøgte forhold, især fællesskabet internt i bygningen, men de peger stadig på et par problematiske forhold, i form af blandt andet kommunikationen med bygherren og lejlighedernes beliggenhed i forhold til det sociale. Ambivalente konklusioner drager vi også om 8tallets design og udførsel, set ud fra Le Corbusiers teorier. Noget er lykkedes, andet er ikke. Konklusionen på 8tallets rolle i samfundet, vurderet ud fra Baumans teorier, er umiddelbart positiv, men vi påpeger nogle betænkelig tendenser.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2012
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • BIG
  • social
  • Zygmunt Bauman
  • Bauman
  • 8tallet
  • Le Corbusier
  • Bjarke Ingels