6 om dagen - når de unge flytter hjemmefra

Tine Kellemann De Franca, Arn Lau Dystrup Lehrmann, Emilie Juul Lønholm, Anita Aagaard Kristensen & Frej Daniel Hertz

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette kommunikationsprojekt tager udgangspunkt i kampagnen 6 om dagen, der har kørt siden 1998. Vi foretager en analyse af, hvorfor eller hvorfor ikke henholdsvis unge mænd og kvinder efterlever 6 om dagen-kampagnens anbefalinger om et dagligt indtag af 600 gram frugt og grønt. Den valgte målgruppe er 20 til 24-årige studerende fra den humanistiske basisuddannelse på Roskilde Universitet. Vi benytter en kvalitativ metodisk tilgang til besvarelsen af problemformuleringen og hovedvægten af den indsamlede empiri er således baseret på 10 enkeltinterviews. Projektet konkluderer, at målgruppen kender til kampag-nens budskab, men at hverken de kvindelige eller de mandlige respondenter efterlever det. Der italesættes forskellige årsager til ikke at spise 6 stykker frugt og grønt om dagen. Samlet set peger disse grunde på, at målgruppen allerede føler sig sunde og ikke reflekterer over en langsigtet risiko ved ikke at indtage mere frugt og grønt, hvorfor de ikke finder kampagnens budskab relevant.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2010
VejledereOluf Danielsen

Emneord

  • Sundhedskommunikation
  • Kampagne