55.6762316° N og 12.5783256° Ø - En ghetto (dis)kurs

Kristine Louise Kristensen & Christian Rasmussen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger gennem diskursanalyse, hvordan daværende VLAK-regeringens
politiske udspil, Ét Danmark uden parallelsamfund- Ingen ghettoer i 2030 fra 2018,
konstruerer en diskurs om ghettoer. Dernæst undersøges hvordan medierne konstruerer enten
med eller moddiskurs i ugen efter regeringens præsentation af udspillet, med fokus på
hvorvidt der kan spores stigma i diskurserne. Projektet inddrager diskursteori af Ernesto
Laclau og Chantal Mouffe, samt stigmateori af Erving Goffman og Loïc Wacquant. Af
projektet kan udledes, at regeringens diskurs konstruerer et antagonistisk forhold mellem “det
danske samfund”, der defineres som et “os”, og “ghettoerne”, der defineres som et “dem”. På
denne måde skaber regeringens diskurs en andengørelse af beboerne i ghettoerne.
Regeringens diskurs om “ghettoer” reartikuleres i vid udstrækning i mange af mediernes
diskurser, men har dog ikke opnået totalt hegemoni, idet der kan spores en diskursiv kamp i
mediernes moddiskurs. Der kan generelt spores flere former for stigma i mediernes diskurs,
hvilket indikerer, at deres diskurser ikke er konstrueret værdineutralt.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider64
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • Diskurs
  • Ghetto
  • Parallelsamfund
  • Goffman
  • Laclau & Mouffe
  • Wacquant
  • Socialkonstruktivisme
  • Diskursanalyse