48 Æstetiske Breve

Kasper Mortensen, Mads Mølstrøm, Romeo Dinca, Martin Diedrichs, Rasmus Grosell & Søren Uttenthal Nørbjerg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt behandler den tyske digter og æstetikteoretikker, Friedrich Schillers tanker om menneskets æstetiske opdragelse, i et marxistisk-freudiansk perspektiv med inddragelse Erich Fromm, Immanuel Kant m.fl. Der er tale om kunstens emancipative virkning på mennesket under påskud af at det ikke er frit, som følge af en indre splittelse. Denne såkaldte splittelse hersker i kraft af menneskets dobbelte natur. Mennesket kan ikke gøre de to enheder, følelse og intellekt kommensurable, uafhængigt af noget andet. Mennesket tyer henholdsvis til det ene på bekostning af det andet. Ifølge Schiller er det selve konstitueringen af den indre balance der danner forudsætningen for en ydre frihed. Men disse ydre forudsætninger for frihed, hvad enten det er politiske eller moralske vilkår, syntes ikke at være til stede. Den indre frihed må findes gennem det æstetiske. Disse problematikker vil blive undersøgt i følgende opgave.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2014

Emneord

 • Til Glæden
 • Schiller
 • Friedrich
 • Don Domingo
 • Evigheden
 • Forslavende
 • Æstetik
 • Repression
 • De kyssede til sidst
 • Fromm
 • Frigørende Æstetik