3D-rendering i Java

Martin Gunneskov, Bjarne A F Hennings & Kim S Russel

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dansk: Projektets mål er at afdække performanceforholdet mellem de to Java3D-implementeringer DirectX og OpenGL, samt undersøge hvorvidt Javas virtuelle maskine 1.5.0_03 performer bedre end den forrige version 1.4.0_06. For at afdække disse performanceforhold, har vi udviklet et benchmark-program til 3D-rendering, der netop er udviklet så det kan teste renderingshastigheden ved brug af DirectX eller OpenGL med tilhørende Java version. Inspirationen er hentet fra en opgave udarbejdet af Jacob Marner skrevet i 2002 ”Evaluating Java for Game Development”. I denne rapport postuleres bl.a. at Java på sigt vil egne sig som spiludvik-lingssprog. Om der er grundlag for at benytte Java som spiludviklingssprog anno 2005, vil blive diskuteret i rapporten. Vi konkluderer at OpenGL-udgaven performer bedre end DirectX-udgaven af Java3D, samt at der kun er en minimal performanceforbedring i JVM-version 1.5.3_03 til JVM-version 1.4.2_06. English: The project aims to define the performance conditions between the two Java3D implementations DirectX and OpenGL, and furthermore examine the performance of Java’s virtual machine 1.5.0_03 compared to 1.4.2_06. To examine the performance conditions the group has developed a bench-mark application which renders 3D. The purpose of the benchmark application is to test the speed of the rendering using DirectX or OpenGL with one of the two Java virtual machines 1.5.0_03 or 1.4.2_06. The inspiration origins from the report “Evaluating Java for Game Development” written by Jacob Marner in the year of 2002. In this report it is said that Java might be used for game development in the future. Whether or not Java is an appropriate language for game development in 2005 will be discussed in this report. We conclude that the OpenGL implementation performs better in contrast to the DirectX implemen-tation. It is furthermore determined that the JVM-version 1.5.3_03 only has a minimum of perform-ance improvement compared to the JVM-version 1.4.2_06.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • JVM
  • 3D
  • java
  • performance
  • 3D-rendering
  • DirectX
  • OpenGL
  • rendering
  • java3D
  • benchmark