30 ÅR, TO REVOLUTIONER; EN MULTI-DIMINTIONAL ANALYSE AF IRANS GRØNNE REVOLUTION 2009

Allan Hassaniyan

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract The Iranian society has since the 1979 Revolution and establishment of the Islamic Republic experienced multiple socioeconomic and political turbulence and instability. The institutional power composition of the Islamic regime, based on two contradictory foundations for legitimacy of governance – electoral parliamentary and theocracy –, is the major challenge of the regime legitimacy. The resistance of the powerful Supreme Leader and conservative hardline groups to democracy and modernity is the biggest hindrance to conducting reform in the country. Iran’s masse uprising called ‘the Green Revolution/Movement’ came as reaction to the result of the 2009 presidential election and a general population discontent to the regime policy. Protesters have had by many ways challenged the Regime and its legitimacy. For instance, they demanded reelection, removal of Ahmadinejad and in some cases removal of the Supreme Leader Ali Khamenei. The Green Revolution and following period’s political tumults are the country’s biggest political event since the 1979 Revolution. This thesis stems from an interest in studying why and under what conditions the Iranian people just 30 years after the 1979 Revolution again has stormed the streets and required regime change. The thesis proposes the hypothesis that following three major factors: structural change, collective actions agencies and the globalization’s multifarious effects on societies, are among the most dominated elements for generating the Green Revolution. The Islamic regime’s lack of conducting reform and neglecting Iranians demand for change; actors – among them students, young, women and intellectuals – collective actions; as well as the contribution of the internet, digital technologies and social medias providing the framework for the analytical section of the thesis. Resume Denne afhandling retter fokus mod de sidste tre årtier af Irans sociopolitiske udvikling under styret af landets islamisk/teokratiske regime samt opståen af Den Grønne Revolution som den mest bemærkelsesværdige begivenhed siden landets 1979-revolution. Den Grønne Revolution kom ud af et ønske om reform, demokrati samt påvirkninger af en nyere verdensorden kendetegnet af globalisering og dens værdier og er blevet fortolket og analyseret på forskellige måder. Specialet orienterer sig mod forskellige vinkler af stat-befolkningsrelationer og disses effekt på opståen af revolutioner. Blot 30 år efter landets 1979-revolution har millioner af utilfredse iranere som reaktion på resultaterne af landets præsidentvalg i 2009 og generelle uenigheder med regimets politik stormet gaderne. Mange af disse demonstranter har krævet reform, demokrati og udfordret regimets legitimitet og endda dets eksistens. Hvordan og hvorfor har befolknings utilfredshed udviklet sig til en revolution, er afhandlingens kernefokus. Afhandlingen er baseret på hypotesen om, at de følgende tre elementer; 1) strukturændringer eller regimets manglende evne til at ændre på strukturer, 2) kollektive ønsker og handlinger af aktører samt 3) globalisering og dens omfattende effekt (teknologiske såvel som værdimæssige) på individer og samfundet, hånd i hånd og hver på deres vis har bidraget til opståen af Den Grønne Revolution. I analysen af landets sociopolitiske udvikling og de begivenheder, der har forårsaget Den Grønne Revolution, er der inddraget en kombination af forskellige teoretiske tilgange til politiske revolutioner og sociale bevægelser.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jan. 2015
VejledereSune Haugbølle

Emneord

  • Iran
  • den Grønne revolution