20-hydroxyecdysons virkning på Drosophila melanogaster modeller for Parkinsons Sygdom og Alzheimers Sygdom

Johanne Gudmand-Høyer

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fundet af gener associeret med de familiære former af Alzheimers Sygdom (AD) og Parkinsons Sygdom (PD) gør det muligt at bruge genetiske modeller som Drosophila Melanogaster. Steroider er vist at have indflydelse på regulering og overlevelse af neuroner. Dette samt tilstedeværelsen af kønsforskelle i forekomsten af begge sygdomme har fået forskere til at undersøge neuroprotektive egenskaber af steroider i forhold til AD og PD. I Drosophila er 20-hydroxyecdysone (20E) det primære steroidhormon. I dette projekt undersøges 20E’s effekt på overlevelse og motorisk evne hos en transgen Drosophila model for AD (elav > A[beta]42), en parkin mutant som model for PD, to parkin RNAi-linier og w1118 som kontrol. Målet for det eksperimentelle arbejde er at undersøge, hvorvidt indtagelse af 20E forlænger Drosophila modellernes levealder og forbedrer deres motoriske evne. Endvidere undersøges ved qPCR, hvorvidt steroidhormonniveauet hos Drosophila-modellerne er nedsat. qPCR resultaterne for udtrykket af ecdysoninduserbare gener i elav > A[beta]42 og w1118 tyder på, at fodringen med 20E i koncentrationen 10^−4 M har en virkning. En signifikant forskel i qPCR resultaterne ses ved sammenligning af udtrykket af det ecdysoninducerbare gen E75 i elav > A[beta]42 og w1118 fodret på 20E-foder. Dette tyder på, at niveauet af 20E er lavere i elav > A[beta]42 fluerne sammenlignet med w1118. En gavnlig effekt målt i ændret levetid og motorisk evne gør sig imidlertid ikke gældende ved den i projektet anvendte koncentration (10^−4M). For elav > A[beta]42 og w1118 viste overlevelsesdata en signifikant forkortelse i fluernes levetid på 20E-foderet i forhold til kontrolfoderet, mens den reducerede levetid hos parkin modellerne ikke var signifikant.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 feb. 2011

Emneord

  • steroidhormon
  • Ecdyson
  • Drosophila melanogaster
  • Alzheimer
  • Parkinson