1500-1600 tallets seksualitet under lup

Signe Aabling-Thomsen, Thorbjørn Chakravarty & Peter Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til opgave at beskrive hvordan kirken i 1500-1600 tallets Danmark, diskursivt forsøgte at øve indflydelse på det tidligmoderne menneske. Vi vil med brug af Michel Foucaults genealogiske arbejde med seksualitetens historie, redegøre for, hvordan seksual praksissen blev påvirket juridisk og symbolsk af kirken. Dette vil ske ved at gøre brug af henholdsvis Niels Hemmingsens ægteskabsvejledning og de retssager i samlingen af danske domme, der specifikt omhandlede utroskab og løsagtighed. På denne måde får vi belyst både den teologiske og den juridiske påvirkning af praksissen. Slutteligt konkluderer vi på denne praksis indflydelse og perspektivere til hvordan man inden for rammerne af dette projekt kan arbejde med videre med andre perspektiver på seksualiteten i den tidligmoderne tid.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2015

Emneord

  • foucault
  • seksualiteten
  • sex
  • danmark
  • seksualitet
  • diskurs
  • reformationen
  • genealogi