1,4-BUTANDIOL Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser: 1,4-BUTANEDIOL Environmental issues and health concerns

Louise Julia Pigonska Hansen, Sofie Katharina Møhlenfeldt Hemmingsen, Leck Lo-Eriksen, Mads Hedensted & Orhan Tugba

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Ved litteraturstudie er de miljø- og sundhedsmæssige risici ved brug af 1,4-butandiol sammenfattet. 1,4-butandiols effekt på akvatiske organismer er ikke videre skadelig, da alle øko-toksikologiske data er højere end 85 mg/L for dafnier og fisk eller 1000 mg/L for alger. PECLocal er i en tænkt ”worst case” beregnet til at være 1,1 x 10-3 mg/L, hvilket er ca. 1/773 af PNEC som er > 0,85 mg/L. 1,4-butandiols påvirkning på planter er minimal, da der selv ved en koncentration på 5 % af 1,4-butandiol stadig er en spirings-rate på 52 %. 1,4-butandiol har i metabolismen et trin hvor der syntetiseres hydroxycarboxylsyren gamma-hydroxy-butansyre, GHB. I hjernen interagerer GHB med GABA-receptorerne. Dette fører til påvirkning af de nervecentre hvor der findes GABA-receptorer; GHB kan påvirke hukommelse, respiration, balanceevne, blodtryk samt evne til at holde sig vågen. Realistiske eksponeringer af 1,4-butandiol sammenholdt med den manglende miljømæssige og den lille sundhedsmæssig risiko ved brugen af 1,4-butandiol giver ikke anledning til at foreslå ændringer i praksis vedrørende brugen af 1,4 butandiol. Abstract By a literature study the environmental and health risks with the use of 1,4-butanediol is summarized. The effect of 1,4-butanediol on aquatic organisms is not particularly harmful as no eco-toxicological data is higher than 85 mg/L for daphnia and fish or 1000 mg/L for algae. PECLocal is in a hypothetical worst case calculated to be 1.1 x 10-3 mg/L, which is about 1/773 of PNEC which is > 0.85 mg/L. The impact of 1,4-butanediol on plants is minimal because even at a concentration of 5 % 1,4-butanediol the germination rate is 52 %. 1,4-butanediol is metabolised through an intermediate gamma-hydroxybutyric acid, GHB. In the brain GBH interacts with GABA-receptors. This leads to the influence of the regions of the nervous system where GABA-receptors are present; GHB can affect memory, respiration, steadiness, blood pressure and the ability to stay awake. Realistic exposures of 1,4-butanediol, combined with the lack of environmental and the small health risk by the use of 1,4-butanediol does not lead us to propose changes in praxis regarding the use of 1,4-butanediol.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2009
VejledereSøren Hvidt

Emneord

  • 1,4-butanediol
  • GHB
  • toksikologi
  • 1,4-butandiol
  • GABA
  • Bindeez
  • sundhedsrisici
  • miljørisici