100 % VE? - Omstillingspotentialer for det danske energisystem

Ann-Louise Møhring, Tannie Nyboe, Jacob Elkjær, Jamil Dawood & Thomas Rønn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Omstilling af det danske el- og varmesystem i en klimavenligt forstand, stiller udfordringer for tekniske løsninger såvel som for den energipolitiske opfattelse af systemet. Projektet undersøger de energipolitiske virkemidler i en historisk kontekst, på nationalt og EU-plan, for at danne forståelse for de energipolitiske rammer der er gældende i dag. Projektet tager fat i potentialerne i vindkraft, biomasse samt energieffektivisering og besparelse, for at kunne argumentere for de samlede tekniske omstillingsmuligheder hen mod et klimavenligt energisystem. Der er på baggrund af dette opstillet en hypotetisk model over de mulige samlede potentialer på baggrund af nuværende sammenhænge af teknologier og ressourcer. Modellen viser, at det på længere sigt er teknisk muligt at omstille el- og varmesektoren nationalt. Den analytiske model sammenholdes med de fysiske og politiske rammer for energisystemet, og derved konkluderes det, at indpasning af vedvarende energi i et system baseret på fossile brændsler ikke er tidssvarende og derfor må der ske en omstilling af hele energisystemet til et vedvarende energisystem. Umiddelbart er det ikke de tekniske barrierer, der hindre en sådan omlægning, men mangel på politisk vilje og højt ambitionsniveau, både nationalt og på EU-niveau

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2009
VejledereTyge Kjær & Jan Andersen

Emneord

  • energipolitik
  • energisystem
  • vedvarende energi
  • dansk energiplanlæging
  • klima
  • omstilling