Østudvidelsen - Et nyt spor?

Tina J Thomassen, Michael Michno, Mia S Nielsen, Stine Malmskov, Toktam Jafari, Kasper G Hansen, Cathrine Bloch Poulsen-Hansen & Tue Lauterbach

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt omhandler de konflikter der opstod i forbindelse med østudvidelsen. Vi ønsker at klarlægge disse konflikter, og se på interesserne indenfor disse konflikter. Vores motivation kommer af at EU aldrig før har optaget så mange lande på en gang. Derfor vil vi se på interesserne der skubbede EU mod en udvidelse med alle ansøgerlande, i stedet for at følge kommissionens forslag, der kun anbefalede en udvidelse med 5+1 lande. Projektet spænder over tidsperioden 1997-1999. Da det var i denne periode kommissionen kom med sit forslag, og medlemslandene indbyrdes blev enige om at udvide med alle ansøgerlande. Vi ønsker at finde ud af hvorfor EU gik fra at udvide med et mindre antal lande, hvor der ikke var behov for drastiske reformer, til at EU valgte at udvide med samtlige ansøgerlande. Dette krævede at hele EU's institution måtte gennemgå reformer, for at kunne gøre udvidelsen til en realitet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • EU
  • Interesser
  • Path-shaping
  • Path-dependency
  • Østudvidelsen
  • sporskifte