Ørestad - Et godt sted at bo? Hvorfor tiltrækker Ørestad nye beboere, når det ikke efterlever Gehls kriterier for 'byer for mennesker'?

Peter Bruun Nielsen, Mads Frederiksen & Lasse Bohn

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler vores undren vedrørende Jan Gehls forståelse af, hvad der er oprigtigt er gode byer for mennesker. Ørestad er en bydel, som på mange måder strider i mod Gehls forståelse, men i og med, at Ørestad har et indbyggertal over 10.000, så kan dette stærkt kritiserer Gehls forståelse af, hvad der oprigtigt er gode byer for mennesker. Derfor prøver dette projekt at give andre forståelser af, hvad der er oprigtigt er gode byer for mennesker. Dette forsøges forklaret ved David Harvey og Gillian Rose. I dette projekt har fokus været ørestadsbeboerne, og derfor har disse indbyggere været en hjælp til at forstå Ørestad som helhed, hvilket er sket gennem interviews. Dette projekt indikerer, at Gehls forståelse ikke nødvendigvis er den eneste virkelighed, men at der i lige så høj grad er nogen underliggende strukturer, som også præger forudsætningen for liv. Projektets konklusion danner rammen for at se projektet med nye øjne og andre problemstillinger eventuelt med fokus på Zygmunt Baumans teori om fællesskaber og Pierre Bourdieus teori om habitus og social kapital.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider59
VejledereKristine Juul

Emneord

  • Jan Gehl
  • Ørestad
  • Byer for mennesker
  • David Harvey
  • Gillian Rose