Ørestad - en omdiskuteret bydel

Katrine Lind Danø, Nathalie Josephine Jacobsen-Ring & Julie Larsen Jacobsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt belyser problematikkerne ved at planlægge, udvikle og bygge en ny bydel, som har fokus på erhverv. Som case har vi den stærkt kritiseret Ørestad, som er eksemplarisk i forhold til den planlagte 60/20/20 fordeling, 60% erhvervs byggeri, 20% boligbyggeri og 20% offentlige/kulturelle byggerier. Ørestadens originale målsætning var at blive et nyt nordisk, økonomisk kraftcenter. Hvor der især blev fokuseret på natur, arkitektur, samt infrastruktur, og her igennem tiltrække erhverv og investorer, så København kunne blive trukket ud af den svækket konkurrence situation, den befandt sig i. Ørestaden skulle planlægges og udføres gennem et fleksibelt samspil mellem stat, region og kommune. Ørestadens udformning blev afgjort gennem en international arkitektkonkurrence, hvor udarbejdelsen af en helhedsplan var krav. Helhedsplanen er den overordnet plan for udførslen og for Ørestaden som bydel.
Vi undersøger, de kritiserede forhold, planlægnings processer, effekter og fremtidsperspektiverne for Ørestaden. Samtidig betragter vi hvad ’Den gode by’, er for et begreb og ridser op hvilke påvirkninger erhvervs fokusset har haft på Ørestaden.
Vi har lavet holdningsbaseret, kvalitative interviews med folkevalgte lokal politikere, samt haft stort fokus på dokumentanalyse. Vores empiri består af lovtekst og Helhedsplanen for Ørestaden, og som teori anvender vi Jan Gehl og Stan Majoor. I analysen tager vi udgangspunkt i Jan Gehls kvalitetskriterier og sætter dem op mod Ørestaden, og dens målsætninger.
Ørestaden er stadig i processen med at blive bygget og udviklet, derfor er dette et historisk billede, kombineret med vores samtids viden.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider49
VejledereShahamak Rezaei