Øremærket barsel til mænd

Natasja Schultz, Signe Marie Pedersen, Anarim El-Chahabi, Mathilde Rosalina Pansa Niebuhr & Fadak Haierizahed

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vores projekt ‘Øremærket barsel til mænd’ tager udgangspunkt i
problemformuleringen: ’Hvorfor tager mænd generelt en kort barselsorlov, og
hvorvidt kan EU’s forslag om øremærket barsel påvirke mænd til at tage længere
orlov?’
For at besvare denne problemformulering har vi gjort brug af teorier af Michel
Foucault og Judith Butler, omhandlende henholdsvis strukturel magtudøvelse og den
heteroseksuelle matrice.
Derudover har vi lavet fem semistrukturerede forskningsinterviews med fædre, der i
forskelligt omfang har taget barsel. Vores fokuspunkter i disse interviews har været
forventninger fra omverdenen, fædrenes forventninger til dem selv, og den generelle
holdning til EU’s forslag om øremærket barsel.
Vi har i analysen underbygget vores empiri med vores udvalgte teori. Derefter har vi
diskuteret, hvorvidt EU’s forslag om øremærket barsel kan påvirke mænd til at tage
mere barsel, og om det er en god idé, at EU regulerer barslen i medlemslandene.
Til sidst har vi konkluderet, at mænd generelt tager en kortere barselsorlov på
baggrund af strukturer og normer i samfundet, og at EU’s forslag om øremærket
barsel kan påvirke mænd til at tage længere barselsorlov, men at det kræver en
grundlæggende holdningsændring i samfundet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
VejlederePeter Mølgaard Nielsen