Øremærket barsel - fædrekvoter, diskrimination & dominans

Ida Yordi Bredal, Amanda Cairns Scherney & Anders Risager Keinicke

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt har søgt at undersøge, hvordan de nuværende barselsforhold kan forbedres ved hjælp af fædrekvoter. Det gøres ud fra følgende 4 arbejd spørgsmål:
 
1. Hvad er barsel i Danmark?
2. Hvordan er den nuværende fordeling af forældreorloven?
3. Hvilke forklaringer og problematikker udspringer af denne fordeling?
4. Hvordan kan de nuværende forhold forventes at forbedres vha. fædrekvoter?


For at besvare projektets problemstilling, redegøres der først for barselsordningen udformning i dag. Derefter følger en analyse af projektets empiri: rapporter fra Beskæftigelsesministeriet, SFI, Institut for Menneskerettigheder og to eksperter. Empirien analyseres i samspil med Connells teori om hegemonisk maskulinitet, Bourdieus teori om køn, symbolsk vold, habitus, felt og doxa og Reinickes udlægning af det moderne faderskab. Indledningsvis konkluderes, at kvinder tager 10 gange så lang orlov som mænd, og at der er en betydelig lønforskel som konsekvens heraf. Efterfølgende kategoriserer analysen følgende 4 årsagsforklaringer, og tilhørende 2 problematikker: økonomien i familien, orlovsordningens udformning, fædre og mødres orlovsadfærd på arbejdsmarkedet og forhandlinger i familien, som resulterer i mindre barsel end ønsket, og oplevet diskrimination. Der konkluderes ud fra arbejdsspørgsmål 3, at barselsordningen i Danmark ikke tilskynder, at fædre tager halvdelen af forældreorloven. Afslutningsvis i arbejdsspørgsmål 4 konkluderes, at fædrekvoter forventes at have en normativ effekt både i forhold til arbejdsmarkedets forventninger, men også som identitetsprojekt. Således afklarer projektet, hvordan de nuværende barselsforhold er katalysator for diskrimination, for både kvinder og mænd.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2018
Antal sider59
VejledereSilas Harrebye

Emneord

  • barsel
  • fædrekvote