Økonomisk udviklingsanalyse af Botswana & Kenya: Analyse af Acemoglu og Robinsons udviklingsteori omhandlende institutioner

Sophia Ryberg Zeregbe, Emil Kureer & Jeppe Svarre Andersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt


I dette projekt vil vi undersøge hvorvidt Daron Acemoglu og James Robinsons økonomiske udviklingsteori omhandlende institutioner holder i praksis. VI vil i projektet redegøre for teorien og hvilke faktorer der er vigtige for teorien. I teorien er det vigtigt for et land, hvis det skal opleve økonomisk vækst at, landet besidder inklusive politiske og økonomiske institutioner. Inklusive institutioner er det som skaber vækst mens ekstraktive institutioner hæmmer vækst. For at et land skal have inklusive politiske institutioner er det vigtigt at befolkningen kan deltage i demokratiet, at der er lav grad af korruption og regeringen er med til skabe et godt erhvervsliv. For at have inklusive økonomiske institutioner er det vigtigt at der igen er lav grad af korruption, at ejendomsretten er sikret og at privatsektoren i landet skaber incitament til befolkningen til at deltage i økonomiske begivenheder.
Vi vil teste teorien på to lande: Botswana og Kenya. Grunden til valget af de to lande er at Botswana siden 1980 har været et af de hurtigst voksende økonomier mens Kenya, som ligger i samme region ikke har oplevet samme vækst. Landene har mange ligheder, men har vidt forskelligt udviklingsniveau. I starten af projektet vil der blive redegjort for udviklingsstadiet af de to lande. Der vil blive inddraget BNP per indbygger, demografiske fakturerer som fx fertilitetsgrad, analfabetisme og Human Development Index. Efter redegørelse står det klart at Botswanas økonomiske status er langt højere end Kenyas, men også deres udvikling af sundhed ligger over Kenya, dog ikke så mærkværdigt som det økonomiske aspekt.
I analysen vil der blive undersøgt om hvor vidt Botswana og Kenya har inklusive eller ekstraktive politiske og økonomiske institutioner. I analysen vil World Governance Indicators (WGI) være omdrejningspunktet sammen med Doing Business Report. Både WGI og Doing business Report er udarbejdet af World Bank Group.
Sidst i projektet bliver det konkluderet at Botswana tyder på at have inklusive politiske og økonomiske institutioner. Kenya peger derimod hen på at have ekstraktive politiske institutioner, men inklusive økonomiske institutioner. Derfor konkluderes det samtidig at der kan være hold i teorien da Botswana har oplevet vækst som kan være grundet institutionerne, mens Kenya ikke har oplevet samme vækst som kan skyldes de eksrtaktive politiske institutioner.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider39
VejledereLaurids Sandager Lauridsen

Emneord

  • Udviklingsteori
  • botswana
  • kenya
  • acemoglu
  • robinson
  • institutioner
  • world governance indicators