Økologi

Oscar Allen, Benjamin Færge D'Souza, Sarah Johannesson, Marie Gregers Møller Christensen & Zacharias Juul Wallin

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt søger at undersøge økologisk landbrug og hvad gruppen hypotiserer til at være en uoverensstemmelse mellem hvad majoriteten af forbrugerne forestiller sig økologi er og indeholder, og hvad økologi rent faktisk er. Projekt ser et problem i at majoriteten muligvis køber et produkt på baggrund af en overbevisning eller generel misforståelse af produktet.
F.eks. hvis man forestiller sig at forbrugeren skal være involveret i processen i at formindske den menneskelige indvirkning på miljøet og klimaet. og tror at et økologisk forbrug kan bidrage til denne involvering. I så fald arbejder man ultimativt imod det mål. Ud fra dette fremfører dette projekt den følgende problemformulering:

“Hvad er den hegemoniske diskurs om økologi baseret på og hvorledes præger denne diskurs forbrugerens adfærd hensigtsmæssigt?”

Projekt søger at svare på dette ved opstille tre hypoteser og derfra undersøge dem gennem en analyse af selvskabt empirisk data, fra et survey og et fokusgruppeinterview. Analysen består i at bruge Faircloughs diskursteori og begreb på de udtalelser og tendenser der kan udledes fra empirien. Og derfra undersøge den bredere sociale praksis gennem brugen af diverse sociologiske og økonomiske teori herunder: Zygmunt Baumans “Flydende Modernitet”, Rational Choice, Anthony Giddens “Paradoks og “Livspolitik” mm.
Ud fra denne analyse diskuterer og reevauluere projektet sine tidligere opstillede analyser, og konkludere at den første hypotese kan bekræftes, og at de andre to må delvist afkræftes og derfra nuanceres. Hvilket kulminerer i at opgaven konkluderer at den hegemoniske diskurs vedrørende økologi og dets indvirkning, er at miljø og klimaforandringer er meget seriøse problemer, og at økologisk forbrug hjælper med at minimere forbrugerens indvirkning på disse. Yderligere konkluderes det at selvom at dette er den hegemoniske diskurs, så er der en stor mængde som stadig mener at økologi er for dyrt til at være den mængde det mindsker din indvirkning værd. Især unge viser en tendens til at mene dette.
Til sidst konkluderers det at selvom diskursen ikke er i fuldstændig overensstemmelse med virkeligheden, hvilket delvist skyldes hvor kompliceret virkeligheden er, så er den i overvejende grad “sand”. Eftersom at økologisk landbrug, på trods af det ikke er indvirknings frit, stadigvæk har en mindre indvirkning en alternativet.

UddannelserBasis - International Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider77
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Økologi