Økoløft90

Erik Johannes Isager, Asger Skovbjerg Leick, Emma Rægaard Larsen & Hans Nørregaard Larsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Københavns Kommune har et mål kaldet økoløft90. dette handler om, at omlægge maden i de kommunale køkkener til 90% økologi. Denne opgave har de udliciteret til fonden Københavns Madhus. På baggrund af en generel undren om hvorledes beslutningen om økoløft90 er blevet truffet, har vi ved hjælp af teorier og metoder fået adgang til ny viden omkring den proces, der foregår mellem borger og kommune.
Ved at stille skarpt på kommunikationen mellem Københavns kommune og den individuelle institution, har vi brugt den parlamentariske styringskæde som et teoretisk redskab til at undersøge hvor magten til at træffe beslutninger er placeret. For at overskue hele sammenhængen, er det først og fremmest nødvendigt, at forstå de forskellige led i omlægningsprocessen.
Der er derudover lagt vægt på hvordan vi ved hjælp af den teoretiske model om den parlamentariske styringskæde, har forsøgt at analysere relationerne mellem borger, regering, administration og parlament på et kommunalt niveau. Ved denne fremgangsmåde har vi forsøgt at danne en forståelse for hvordan ledene i kæden arbejder sammen, og hvorfor økologiomlægningen ikke blot er en selvfølge, som nemt kan gennemføres.
Vi har betragtet den økologiske omlægning i institutioner med flere indfaldsvinkler. På baggrund af disse indfaldsvinkler, har vi gjort os refleksioner om hvorvidt omlægningen har været en succes eller ej. Dette er gjort udfra både et kommunikativt og et praktisk aspekt. Derudover er det vigtigt at danne sig en forståelse for økologiens historie, og hvordan økologien gik fra at være en nichéinteresse, til at være et mål for en kommune. Denne nyopnåede viden har gjort det muligt at analysere den valgte teori og starte en diskussion om kommunens arbejde i forhold til institutionens egne ressourcer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider53
VejledereOle Bruun

Emneord

  • Økologi
  • Københavns Kommune
  • Madhuset
  • Miljømetropol
  • Daginstitutioner
  • styringskæde
  • planlægning
  • 2007