Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af: The change of directive 91/414/EEC and the influence of zone division in Denmark

Marie Borgvold Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Der er i EU ved at blive lavet en ændring af pesticid direktivet 91/414/EØF, hvori der indføres zoneinddelinger i forhold til godkendelsen af pesticider. Konsekvensen af dette er, at pesticider, der ellers var blevet forbudt i Danmark igen bliver tilladt, da et aktiv-stof godkendt i et land skal være godkendt i hele zonen. Der er tale om to mulige zoner, en Nordeuropæisk eller en Centraleuropæisk. Det centrale for projektet er at finde ud af, hvilken af de to zoner, der vil være bedst for Danmark, baseret på hvor mange aktivstoffer, der er tilladt, og hvor skadelige de er. Dette bliver udelukkende set udfra, hvilke aktivstoffer, der er tilladt i England og Sveri-ge, som tilhører hver sin zone, henholdsvis centraleuropæisk og nordeuropæisk zone. Aktivstoffet dichlobenil vil blive brugt som case, for at skabe overblik over de konse-kvenser, det vil have for grundvandet, da dets nedbrydningsprodukt BAM, er det hyp-pigst forekommende i grundvandsprøver. Konklusionen på dette er, at det mest fordelagtige vil være en Nordeuropæisk zone med Sverige og en række andre lande, med forbehold for hvilke aktivstoffer, der er til-ladt i de øvrige lande i den nordeuropæiske zone.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejlederePeder Winkel Agger

Emneord

  • Direktiv 91/414/EØF
  • Pesticider
  • Godkendelseszoner
  • BAM