Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F: Changed circumstances for the labor unions - a cultural analysis of 3F

Mads Hyldahl Fogh, Stinus Gerner Fly, Lise Hougaard Banke, Birgitte Ebert Pedersen & Mathias Stensbo-Smidt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til hensigt at undersøge de kulturelle uoverensstemmelser, fusionen mellem de to fagforbundene Træ-Industi-Byg (TIB) og Fælles Fagligt Forbund (3F), har medført for den interne kultur i 3F’s forbundshus. Vi vil på baggrund af Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten, analysere hvordan den senere samfundsudvikling har ændret de rammebetingelser, fagbevægelsen i dag skal agere indenfor. Dernæst vil vi med udgangspunkt Edgar H. Scheins kulturteori analysere de kulturtræk, fusionen har medført og fremhævet. Vores empiri til kulturanalysen vil bestå af observationer, interview samt 3F’s Fagligt og Politisk Grundlag. Overordnet kan vi konkludere, at samfundsudviklingen har medført en svækkelse af fagbevægelsen, og at en af de måder fagbevægelsens søger at tilpasse sig denne udvikling (på), er ved at fusionere. Fusioner skaber potentiale for en styrket position i samfundet, men det er samtidig afgørende, at den interne kultur er velfungerende. Vi har ikke kunnet påvise, at fusionen mellem TIB og 3F i væsentlig grad har medført kulturelle uoverensstemmelser, men derimod har den fremhævet allerede eksisterende uoverenstemmelser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2012

Emneord

  • schein
  • organisationsanalyse
  • fagbevægelse
  • kulturanalyse
  • konkurrencestaten