Årsfrivillige på Roskilde Festival - den interne kommunikation

Sarah Vadgaard Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt vil jeg med en målgruppeanalyse undersøge, hvilke problematikker og udfordringer, der gør sig gældende i den interne kommunikation fra organisationen Roskilde Festival til den gruppe frivillige, der kaldes årsfrivillige. Til at opnå denne forståelse vil jeg udføre både kvantitative og kvalitative undersøgelser for efterfølgende at analysere disse og forholde mig kritisk til den indhentede data i en bredere forståelsesramme. Jeg anlægger en teoretisk ramme til fortolkning af udsagnenes betydning, som primært tager udgangspunkt i teori om organisationskommunikation. Ud fra ovenstående ønsker jeg at opnå et større indblik i, hvilke områder, kommunikationen kan forbedres på. Projektet skal derfor ses som en mindre forundersøgelse til at finde ud af, hvilke elementer og redskaber, der kan forbedre de årsfrivilliges arbejde.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2013
VejledereHenriette Lungholdt

Emneord

  • Årsfrivillige på Roskilde Festival