Årsagerne bag de seksuelle krænkelser i Køln nytårsnat 2016

Laura Barfoed Mikkelsen, Freja Rønde Nielsen & Josephine Giese Lund Svaneberg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Begivenheden i Køln nytårsnat 2016 har skabt meget opmærksomhed og fået mange eksperter til at beskrive hændelsen som enestående, men alligevel er der imidlertid ikke nogen, som helt præcist kan forklare, hvad der skete, og hvad der lå til grund for hændelsen.
Dette projekt tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling. Problemformuleringen lyder som følgende: Hvilke årsager kan være medvirkende til at forklare masseovergrebet på kvinder, der fandt sted i Køln nytårsnat 2016, og hvilken betydning har henholdsvis kulturforskelle, magt og socioøkonomiske forhold i forbindelse med begivenheden? Projektet forsøger således at undersøge hvilken årsag, der ligger til grund for hændelsen i Køln nytårsnat, samt hvordan de tre begreber kan være med til at belyse begivenheden. Der anvendes tre teoretiske retninger med henblik på at opnå en større forståelse for mulige årsager. Den teoretiske ramme udgøres af Yvonne Mørck i form af hendes teori vedrørende spændingen mellem traditionalitet og modernitet, kultur, etnicitet og køn, Pierre Bourdieu, herunder hans begreber habitus, den maskuline dominans og symbolsk vold, samt Erving Goffmann og hans teori vedrørende stigma. I forbindelse med undersøgelsen af problemformuleringen bliver der foretaget en teoretisk analyse ud fra udvalgte avisartikler, samt vores tre ekspertinterview med vores informanter; debatredaktør på Weekendavisen, Pernille Bramming, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, Sune Qvotrup Jensen og kultursociolog fra Syddansk Universitets Center for Mellemøststudier, Mehmet Ümit Necef. I projektet bliver der anvendt en socialkonstruktivistisk- og fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang. Dette viser sig ved, at vi er bevidste om, at den virkelighed vi undersøger ikke blot kan forstås fra ét perspektiv, der kan føre til én sandhed, men at der findes flere sandheder og flere perspektiver. Ved brug af den fænomenologiske vinkel kan vi få en dybdegående viden fra interviewpersonerne, som kommer med hver deres perspektiv på, hvilke årsager, der kan ligge bag gerningsmændenes handlinger i Køln nytårsnat 2016.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 maj 2016
Antal sider70
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Køln
  • Krænkelser
  • Overgreb
  • Kulturelle forskelle
  • Den maskuline dominans
  • Seksualmorale
  • Stigmatisering