Årsager til en stram asylpolitik

Emil Bagger Nielsen, Camilla Paulsen, Bergholtz Hansen, Lasse Kristian, Frederik Buhl Kristensen & Andreas Kynde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med dette projekt har vi beskæftiget os med den generelle stramning, der er forekommet i den danske asylpolitik, da vi ønskede at undersøge årsagerne til denne udvikling. Vi har fokuseret på befolkningens holdninger til asylpolitik samt venstrefløjens udvikling inden for asylpolitikken med særligt fokus på vores eksemplariske case SF. Til at undersøge befolkningens holdning har vi konstrueret en teoretisk ramme ud fra Giddens’ teori om globalisering; Baumans teori om individer og fællesskaber samt Christensen og Castells’ teori om modstandsidentitet og lokale fællesskaber. Til at belyse de politiske årsager har vi brugt Molins model samt Müller og Strøms teori om partiers ageren. Med en deduktiv tilgang har vi således forsøgt at analysere os frem til en besvarelse af vores problemformulering. Vores konklusion på projektet er, at der dels findes et mindretal i befolkningen, som pga. stigmatisering/marginalisering danner fremmedfjendske tendenser, dels er en bred opbakning til den stramme udlændingepolitik, som bunder i en frygt for velfærdsstatens overlevelse. SF fører en stram asylpolitik dels for at danne regering med S og skaffe vælgere, og dels for at bevare velfærdsstaten.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2010
VejledereThyge Enevoldsen

Emneord

  • partiadfærd
  • de jure
  • asylpolitik
  • vælgeradfærd