Udlicitering af offentlige opgaver i Danmark: En forskningsoversigt over hidtil dokumenterede effekter

Ulf Hjelmar, Ole Helby Petersen, Karsten Vrangbæk

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Abstract

  I artiklen fremlægges og diskuteres de hidtil dokumenterede effekter af udli-citering i Danmark baseret på en systematisk gennemgang af publikationer på området fra 2000-2011. Det konkluderes, at de dokumenterede økonomiske ge-vinster ved udlicitering generelt ligger i størrelsesordenen 5-15 pct. på de tekniske opgaveområder, mens der på velfærdsområderne generelt ikke er dokumentation for økonomiske gevinster ved udlicitering. Opgørelserne af effekterne ved udlici-tering inddrager kun i begrænset omfang mål for kvaliteten i opgaveløsningen, ligesom transaktionsomkostninger og øvrige administrative omkostninger i for-bindelse med udbudsprocessen samt konsekvenser for de involverede medarbej-dere kun sporadisk er belyst i de eksisterende studier på området. På denne bag-grund påpeges det i artiklen, at der er behov for at skabe en langt mere systematisk evidens på området, da beslutninger om udlicitering ellers risikerer at hvile på et mangelfuldt grundlag.
  OriginalsprogDansk
  TidsskriftPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
  Vol/bind45
  Udgave nummer1
  Sider (fra-til)60-79
  ISSN0105-0710
  StatusUdgivet - 2013

  Citer dette