Udbredelsen af den invasive børsteorm, Marenzelleria viridis, langs danske kyster – tegn på økologiske konsekvenser?

Gary Thomas Banta, Kenn Christoffersen

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Abstract

De europæiske arter af børsteormen Marenzelleria består af tre søskendearter (M. viridis, M. neglecta og M. arctia), som er morfologisk vanskelige at adskille. De stammer oprindeligt fra den Nord Amerikanske østkyst og Arktis og har været i Nordsøen, samt i den sydlige Østersø siden slutningen af 1970’erne og de tidlige 1980’ere. De første fund af Marenzelleria spp. var i 80’erne og den var observeret adskillige steder (f.eks., Odense Fjord) i Danmark, men den nuværende status over børsteormens udbredelse i danske farvande var ikke velkendt. Ligeledes var det ikke kendt, hvilke søskendearter der var observeret. Marenzelleria spp. besidder mange egenskaber der gør børsteormen til en yderst potentiel invasiv art og derfor forventes der en vis udbredelse i danske farvande. Dette projekts formål var at lave en kortlægning af dens udbredelse, samt at undersøge eventuelle relationer til det resterende bentiske faunasamfund og sedimentmiljøet. 19 stationer langs danske kyster blev udvalgt for en kvantitativ opgørelse af infauna samt måling af forskellige sediment parametre. Hvis Marenzelleria spp. blev fundet ved stationerne, blev individer indsamlet og brugt til molekylær genetisk analyse (PCR/RFLP) til bestemmelsen af de tre siblingearter.
Alle eksemplarer af Marenzelleria blev utvetydigt bestemt vha. genetiske analyser til at være M. viridis, som viste sig at være meget udbredt i danske farvande. Vi fandt M. viridis på 12 ud af 19 stationer og har kendskab til dens tilstedeværelse på yderlige 3 ud af de 6 resterende stationer vi undersøgte. Antallet af M. viridis på disse stationer var dog beskeden (<500 m-2) i forhold andre steder i Østersøen (op mod 40.000 m-2). Vejle og Odense Fjord var de to områder med de fleste M. viridis (op mod 1000 m-2). Der var ingen klare sammenhænge mellem tæthed af M. viridis og en række sediment og abiotiske parametre, hvilket bekræfter artens store tolerance overfor det omskiftelige brakvands miljø og sediment karakteristika, der kendetegner de danske kyster. Disse abiotiske parametre understøtter dog forekomsten af lige netop M. viridis frem for de andre søskendearter, da sidstnævnte fortrækker enten lavere salinitet eller lavere temperatur end typisk for de danske kyster.
Der blev observerede nogle svage negative sammenhæng mellem Marenzelleria viridis og de naturligt forekommende arter, såsom Hediste (Nereis) diversicolor, Corophium spp. og Hydrobia spp. som er konsistent med påstande fra andre studier om negative biologiske interaktioner (f.eks. konkurrence) mellem disse arter og denne invasive børsteorm, men disse tendenser var ikke enentydige. Der var en generel tendens til et øget antal af M. viridis ved et lavere antal fauna totalt, hvilket er konsistent med at den enten udkonkurrerer andre arter eller at den er opportunistisk og benytter ”pladsen” når den er ”ledig”. En similaritetsanalyse af de bentiske samfund på de forskellige stationer vha. MDS plots kunne tyde på nogle skift i samfundet når M. viridis var observeret i et vist antal, men disse skift var ikke dramatiske og kunne lige så godt tilskrives andre faktorer, som forskelle i abiotiske betingelser.
Dette projekt viser at Marenzelleria viridis er tilstede og udbredt i danske farvande og har stort potentiale til at etablere sig med stigende antal mange steder. På nuværende tidspunkt er der ikke observeret tydeligt bevis på negative økologiske konsekvenser på det resterende bentiske samfund, men der er tegn på at sådanne forhold kunne forekomme, især hvis tætheden af M. viridis stiger i fremtiden. Der er behov for yderligere overvågning af situationen samt undersøgelser for at forstå artens indflydelse på det bentiske miljø i de danske farvande.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatojan. 2011
Antal sider1
StatusUdgivet - jan. 2011
Begivenhed16. danske havforskermøde - Fuglsøcentret, Knebel, Danmark
Varighed: 18 jan. 201120 jan. 2011

Konference

Konference16. danske havforskermøde
LokationFuglsøcentret
Land/OmrådeDanmark
ByKnebel
Periode18/01/201120/01/2011

Emneord

  • invasiv art
  • børsteorm
  • Population dynamics

Citer dette