The Ought to be, How to be, or Not to be: a Study of Standards and Subjectification Processes in High School

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Denne afhandling omhandler unges møde med standarder i gymnasiet, og hvorledes de unge aktivt forholder sig til ‐ og forhandler ‐ disse. Bag dette fokus ligger en antagelse om at standarder spiller en stor rolle for hvorledes mulighedsbetingelser, handlinger og selvforståelser, og dermed et grundlag for subjektets udvikling, skabes; standarder forstås som samtidig indlejrede i unges hverdagsliv og som noget, der konstant samskabes af mennesker.

Afhandlingen udforsker de dynamiske mikro‐genetiske bevægelser mellem subjekter og standarder i gymnasiet med det formål at begribe de processer der er involveret i de unges udforskning og forhandling af hvem de er, hvem de er ved at blive og hvordan de burde være.

En sådan udforskning forudsætter udviklingen af et teoretisk og analytisk apparat, der
muliggør en dynamisk forståelse af udviklingsprocesser, og til dette formål foreslås en
integration mellem økologisk psykologi, kulturhistorisk virksomhedsteori, samt kritisk
psykologi. Det analytiske udgangspunkt er person‐omverdens reciprociteten og for at
bibeholde denne videreudvikles James Gibson’s begreb om ’affordances’, således at det bedre kan favne den menneskelige tilværelse; ved bl.a. at kunne rumme omverdensbetingelsernes medierede karakter. På den baggrund foreslås et begreb om ’affordings of societal standards’ med det formål at kunne begribe omverdenens inviterende karakter i sammenhæng med det handlende, intentionelle subjekt der kontinuerligt er engageret i forhandlingsprocesser vedrørende standarders betydning.
Dernæst præsenteres en 'dialektisk‐økologisk model for subjektiveret subjektivitet’ for at kunne analysere de subjektive forandringsprocesser i relation til selvet og selvforholdet.

Afhandlingens empiriske grundlag udgøres af deltagende observationer og uformelle
interviews med seks unge gennem deres første år i gymnasiet, fordelt på fire forskellige gymnasier i Danmark. På baggrund heraf søger afhandlingen at bidrage til a) en general vidensudvikling i relation til udviklingsprocesser i ungdomsårene, og b) viden om konkrete ungdomsliv som de udspiller sig i relation til standarder for ungdomsliv i en gymnasiesammenhæng. Afhandlingens analyser tager udgangspunkt i måden, hvorpå de unge indgår i forhandlinger omkring standarder og standarders betydning, samt hvordan dette afspejles i deres selvforhold på en dynamisk måde.

Analyserne spænder over både dynamiske udviklingsprocesser i selvforholdet samt variationer i ungdomsliv og standarders betydning på tværs af steder. Variationer i ungdomsliv undersøges ud fra et begreb om menneskelige øko‐nicher, og det foreslås, at variationer i ungdomsliv genereres i rummet mellem generelle standarder
og deres partikulære implementering i en given sammenhæng.

Afhandlingen bidrager således med viden omkring, hvorledes unge udvikler deres subjektivitet i mødet med nye standarder, baseret på deres allerede udviklede selvforståelse (og subjektiverede subjektivitet). Dette indbefatter et kritisk perspektiv på generelle tendenser til at forstå unge, såvel som udviklingsprocesser i ungdommen, på dekonstekstualiserede måder.
OriginalsprogEngelsk
ForlagKøbenhavns Universitet
Antal sider221
ISBN (Trykt)978-87-7611-924-9
StatusUdgivet - 2015
Udgivet eksterntJa

Citer dette