The effect of building regulations on energy consumption in single family houses in Denmark: Bygningsreglementets effekt på parcelhuses energiforbrug

Vibeke Kjærbye, Anders Larsen, Mikael Togeby

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

  Abstract

  Denne rapport analyserer i hvilket omfang stramninger i Bygningsreglementets energidel påvirker husholdningernes energiforbrug. Fokus for rapporten er danske enfamiliehuse. I modsætning til mange andre analyser heraf, bruger vi i denne rapport unikke paneldata, der er konstrueret ved at sammenkæde flere administrative registre. Vores data beskriver bl.a. husholdningernes karakteristika, udendørstemperatur og ikke mindst forbruget af naturgas i en periode på 6 år (1998 til 2003).

  Ved at bruge avancerede økonometriske metoder kan vi finde forskelle i energiforbrug relateret til det bygningsreglement, der gjaldt da huset blev bygget.

  M.h.t. effekten af bygningsreglementet har vi fundet at stramninger rent faktisk leder til reduceret energiforbrug. De tidligere stramninger har haft relativt større betydning; dels havde de i sig selv en større effekt på nye huse og dels har de haft længere tid til at virke i, set  i forhold til den samlede bestand af enfamiliehuse.

  Den sidste stramning af Bygningsreglementet, der er dækket af denne rapport er revisionen fra 1998.  Denne stramning resulterede i en 7% reduktion af forbruget af naturgas til opvarmning i nye boliger bygget efter dette Bygningsreglement.

  Der er således ikke tvivl om at stramninger i Bygningsreglementet leder til reduceret energiforbrug til opvarmning. Men da den årlige tilgang af nye boliger udgør under 1 % af den samlede boligmasse, er det helt afgørende på kort og mellemlangt sigt også at fokusere på den eksisterende boligmasse, der i mange år fortsat vil være den største del af boligmassen.

  I andre dele af verdenen hvor den økonomiske udvikling har forårsaget et boom i boligbyggeriet, vil en stram regulering af boligbyggeriet være et afgørende element for at realisere en effektiv boligmasse.

  I EU er der inden for rammerne af EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) givet tidsrammer for, hvornår nye huse forventes at være energineutrale. Her er et centralt virkemiddel Bygningsreglementet. Dette understreger dels at Bygningsreglementet er et centralt virkemiddel og dels at der er behov for omhyggelige evalueringer af effekten.

  Afslutningsvis skal det understreges at stramninger af Bygningsreglementet ikke per definition er omkostningseffektivt i forhold til at reducere CO2-udledningen i forbindelse med opvarmning. Stramninger af Bygningsreglementet vil her skulle sammenlignes med investeringer i vedvarende energi, f.eks. solvarme og solceller på huset, og sammenlignes med fjernvarme baseret på vedvarende energi, f.eks. biomasse, geotermi og solvarme i stor skala. 

  OriginalsprogEngelsk
  UdgivelsesstedEa Energianalyse
  ForlagEa Energianalyse a/s
  Antal sider40
  StatusUdgivet - 2010

  Emneord

  • Energi
  • Bygninger
  • Besparelser
  • Statisk analyse

  Citer dette