Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde

civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion

Helle Hygum Espersen, Linda Lundgaard Andersen

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Resumé

I de boligsociale helhedsplaner arbejdes med en bred vifte af indsatser og
aktiviteter, der har til formål at bidrage til at løse de komplekse sociale problemstillinger i boligområderne, styrke sammenhængen mellem boligområderne og det omkringliggende samfund og skabe attraktive boligmiljøer med en bred beboersammensætning. Arbejdet udfoldes i en partnerskabsramme mellem boligselskaber og kommuner, og de konkrete indsatser gennemføres ofte i forskellige samarbejdskonstellationer mellem kommunale indsatser, civile indsatser, beboere og boligselskaber. I arbejdet med at løfte boligområderne er kriminalitetsforebyggelse og beskæftigelsesfremmende indsatser blandt de væsentligste fokuspunkter.
I dette kapitel stiller vi skarpt på, hvilke styringsprincipper der indrammer
disse indsatser, og hvilke samarbejdsmodeller der er til rådighed
i det tværsektorielle arbejde. Som afsæt for at diskutere disse temaer har vi
udvalgt to konkrete cases fra centrale indsatser i de boligsociale helhedsplaner:
at øge beskæftigelsen og forebygge kriminalitet. De to cases er: 1)
de boligsociale job- og uddannelsesvejledninger og 2) hotspotprojektet: om
reduktion af ungdomskriminalitet. Vi eftersøger i kapitlet, hvordan disse
indsatser er organiseret, hvilke aktører der er involveret, deres resultater,
samt hvilke deltagelsesmuligheder og samarbejdsmodeller indsatserne har
givet rum for. Derefter giver vi et signalement af New Public Management
og New Public Governance, som er de to dominerende styringsregimer, der
omkranser det boligsociale arbejde, og vi skitserer de kritiske diskussioner,
som disse styringsprincipper rejser.
Vores andet perspektiv om det tværsektorielle samarbejde har vi konkret
udmønter i fire samarbejdsmodeller: frivilligt arbejde og civilsamfund,
partnerskaber, samskabelse og samproduktion. De to første samarbejdsformer
er velkendte i det boligsociale arbejde, mens de to sidste er på
vej ind i mainstream-sporet i offentligt velfærdsarbejde.
Vi viser i vores analyse, hvordan det boligsociale arbejde er spændt ud
imellem to styringsregimer, som det er vanskeligt at navigere samtidig i:
målrationaler og struktur hentet fra New Public Management på den ene
side og netværk, deltagelse og borgerinddragelse på den anden side med
rødder og inspiration fra New Public Governance. Dette skisma sætter
rammer for indsatsernes muligheder for at indgå i de forskellige samarbejdsmodeller.
Begge indsatser har arbejdet med koordinering på baggrund
af konkrete – og ofte sammenhængende – komplekse udfordringer,
som stiller krav om helhedsorientering og involvering af mange aktører. De
boligsociale job- og uddannelsesvejledninger lykkes med at samproducere
løsninger sammen med borgerne, men arbejder kun ad hoc i løse netværk
med det kommunale jobcenter og civile samarbejdspartnere. Hotspotenhederne
etablerer synergieffekter via professionelle partnerskaber, der til
gengæld ikke inkluderer borgerne selv. Vi viser, at arbejdet med at etablere
tværsektorielle løsninger i og omkring de boligsociale helhedsplaner rummer
dilemmaer, der stiller krav om en reflekteret tilgang til samarbejderne.
Tværsektorielle samarbejder er andet og mere end et pragmatisk valg for at
opnå resultater: De forskellige modeller rummer forskellige mulighedsbetingelser strukturer, potentialer og begrænsninger, der ikke alene skaber
forskellige mulighedsbetingelser for at generere resultater, men også for
borgernes demokratiske deltagelse.
OriginalsprogDansk
TitelSocialt arbejde i udsatte boligområder
RedaktørerBirgitte Mazanti, Luise Glerup Aner
Antal sider25
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagHans Reitzels Forlag
Publikationsdato2017
Sider197-222
Kapitel8
ISBN (Trykt)9788741264967
ISBN (Elektronisk)9788741269856
StatusUdgivet - 2017

Emneord

  • boligsocialt arbejde
  • samskabelse
  • samproduktion
  • civilsamfund
  • partnerskaber

Citer dette

Hygum Espersen, H., & Andersen, L. L. (2017). Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde: civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. I B. Mazanti, & L. Glerup Aner (red.), Socialt arbejde i udsatte boligområder (s. 197-222). København: Hans Reitzels Forlag.
Hygum Espersen, Helle ; Andersen, Linda Lundgaard. / Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde : civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. Socialt arbejde i udsatte boligområder. red. / Birgitte Mazanti ; Luise Glerup Aner. København : Hans Reitzels Forlag, 2017. s. 197-222
@inbook{b38d0d45015b49cbaa5ab3e5a528ff29,
title = "Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde: civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion",
abstract = "I de boligsociale helhedsplaner arbejdes med en bred vifte af indsatser ogaktiviteter, der har til form{\aa}l at bidrage til at l{\o}se de komplekse sociale problemstillinger i boligomr{\aa}derne, styrke sammenh{\ae}ngen mellem boligomr{\aa}derne og det omkringliggende samfund og skabe attraktive boligmilj{\o}er med en bred beboersammens{\ae}tning. Arbejdet udfoldes i en partnerskabsramme mellem boligselskaber og kommuner, og de konkrete indsatser gennemf{\o}res ofte i forskellige samarbejdskonstellationer mellem kommunale indsatser, civile indsatser, beboere og boligselskaber. I arbejdet med at l{\o}fte boligomr{\aa}derne er kriminalitetsforebyggelse og besk{\ae}ftigelsesfremmende indsatser blandt de v{\ae}sentligste fokuspunkter.I dette kapitel stiller vi skarpt p{\aa}, hvilke styringsprincipper der indrammerdisse indsatser, og hvilke samarbejdsmodeller der er til r{\aa}dighedi det tv{\ae}rsektorielle arbejde. Som afs{\ae}t for at diskutere disse temaer har viudvalgt to konkrete cases fra centrale indsatser i de boligsociale helhedsplaner:at {\o}ge besk{\ae}ftigelsen og forebygge kriminalitet. De to cases er: 1)de boligsociale job- og uddannelsesvejledninger og 2) hotspotprojektet: omreduktion af ungdomskriminalitet. Vi efters{\o}ger i kapitlet, hvordan disseindsatser er organiseret, hvilke akt{\o}rer der er involveret, deres resultater,samt hvilke deltagelsesmuligheder og samarbejdsmodeller indsatserne hargivet rum for. Derefter giver vi et signalement af New Public Managementog New Public Governance, som er de to dominerende styringsregimer, deromkranser det boligsociale arbejde, og vi skitserer de kritiske diskussioner,som disse styringsprincipper rejser.Vores andet perspektiv om det tv{\ae}rsektorielle samarbejde har vi konkretudm{\o}nter i fire samarbejdsmodeller: frivilligt arbejde og civilsamfund,partnerskaber, samskabelse og samproduktion. De to f{\o}rste samarbejdsformerer velkendte i det boligsociale arbejde, mens de to sidste er p{\aa}vej ind i mainstream-sporet i offentligt velf{\ae}rdsarbejde.Vi viser i vores analyse, hvordan det boligsociale arbejde er sp{\ae}ndt udimellem to styringsregimer, som det er vanskeligt at navigere samtidig i:m{\aa}lrationaler og struktur hentet fra New Public Management p{\aa} den eneside og netv{\ae}rk, deltagelse og borgerinddragelse p{\aa} den anden side medr{\o}dder og inspiration fra New Public Governance. Dette skisma s{\ae}tterrammer for indsatsernes muligheder for at indg{\aa} i de forskellige samarbejdsmodeller.Begge indsatser har arbejdet med koordinering p{\aa} baggrundaf konkrete – og ofte sammenh{\ae}ngende – komplekse udfordringer,som stiller krav om helhedsorientering og involvering af mange akt{\o}rer. Deboligsociale job- og uddannelsesvejledninger lykkes med at samproducerel{\o}sninger sammen med borgerne, men arbejder kun ad hoc i l{\o}se netv{\ae}rkmed det kommunale jobcenter og civile samarbejdspartnere. Hotspotenhederneetablerer synergieffekter via professionelle partnerskaber, der tilgeng{\ae}ld ikke inkluderer borgerne selv. Vi viser, at arbejdet med at etableretv{\ae}rsektorielle l{\o}sninger i og omkring de boligsociale helhedsplaner rummerdilemmaer, der stiller krav om en reflekteret tilgang til samarbejderne.Tv{\ae}rsektorielle samarbejder er andet og mere end et pragmatisk valg for atopn{\aa} resultater: De forskellige modeller rummer forskellige mulighedsbetingelser strukturer, potentialer og begr{\ae}nsninger, der ikke alene skaberforskellige mulighedsbetingelser for at generere resultater, men ogs{\aa} forborgernes demokratiske deltagelse.",
keywords = "boligsocialt arbejde, samskabelse, samproduktion, civilsamfund, partnerskaber",
author = "{Hygum Espersen}, Helle and Andersen, {Linda Lundgaard}",
year = "2017",
language = "Dansk",
isbn = "9788741264967",
pages = "197--222",
editor = "Birgitte Mazanti and {Glerup Aner}, Luise",
booktitle = "Socialt arbejde i udsatte boligomr{\aa}der",
publisher = "Hans Reitzels Forlag",

}

Hygum Espersen, H & Andersen, LL 2017, Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde: civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. i B Mazanti & L Glerup Aner (red), Socialt arbejde i udsatte boligområder. Hans Reitzels Forlag, København, s. 197-222.

Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde : civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. / Hygum Espersen, Helle; Andersen, Linda Lundgaard.

Socialt arbejde i udsatte boligområder. red. / Birgitte Mazanti; Luise Glerup Aner. København : Hans Reitzels Forlag, 2017. s. 197-222.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

TY - CHAP

T1 - Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde

T2 - civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion

AU - Hygum Espersen, Helle

AU - Andersen, Linda Lundgaard

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - I de boligsociale helhedsplaner arbejdes med en bred vifte af indsatser ogaktiviteter, der har til formål at bidrage til at løse de komplekse sociale problemstillinger i boligområderne, styrke sammenhængen mellem boligområderne og det omkringliggende samfund og skabe attraktive boligmiljøer med en bred beboersammensætning. Arbejdet udfoldes i en partnerskabsramme mellem boligselskaber og kommuner, og de konkrete indsatser gennemføres ofte i forskellige samarbejdskonstellationer mellem kommunale indsatser, civile indsatser, beboere og boligselskaber. I arbejdet med at løfte boligområderne er kriminalitetsforebyggelse og beskæftigelsesfremmende indsatser blandt de væsentligste fokuspunkter.I dette kapitel stiller vi skarpt på, hvilke styringsprincipper der indrammerdisse indsatser, og hvilke samarbejdsmodeller der er til rådighedi det tværsektorielle arbejde. Som afsæt for at diskutere disse temaer har viudvalgt to konkrete cases fra centrale indsatser i de boligsociale helhedsplaner:at øge beskæftigelsen og forebygge kriminalitet. De to cases er: 1)de boligsociale job- og uddannelsesvejledninger og 2) hotspotprojektet: omreduktion af ungdomskriminalitet. Vi eftersøger i kapitlet, hvordan disseindsatser er organiseret, hvilke aktører der er involveret, deres resultater,samt hvilke deltagelsesmuligheder og samarbejdsmodeller indsatserne hargivet rum for. Derefter giver vi et signalement af New Public Managementog New Public Governance, som er de to dominerende styringsregimer, deromkranser det boligsociale arbejde, og vi skitserer de kritiske diskussioner,som disse styringsprincipper rejser.Vores andet perspektiv om det tværsektorielle samarbejde har vi konkretudmønter i fire samarbejdsmodeller: frivilligt arbejde og civilsamfund,partnerskaber, samskabelse og samproduktion. De to første samarbejdsformerer velkendte i det boligsociale arbejde, mens de to sidste er påvej ind i mainstream-sporet i offentligt velfærdsarbejde.Vi viser i vores analyse, hvordan det boligsociale arbejde er spændt udimellem to styringsregimer, som det er vanskeligt at navigere samtidig i:målrationaler og struktur hentet fra New Public Management på den eneside og netværk, deltagelse og borgerinddragelse på den anden side medrødder og inspiration fra New Public Governance. Dette skisma sætterrammer for indsatsernes muligheder for at indgå i de forskellige samarbejdsmodeller.Begge indsatser har arbejdet med koordinering på baggrundaf konkrete – og ofte sammenhængende – komplekse udfordringer,som stiller krav om helhedsorientering og involvering af mange aktører. Deboligsociale job- og uddannelsesvejledninger lykkes med at samproducereløsninger sammen med borgerne, men arbejder kun ad hoc i løse netværkmed det kommunale jobcenter og civile samarbejdspartnere. Hotspotenhederneetablerer synergieffekter via professionelle partnerskaber, der tilgengæld ikke inkluderer borgerne selv. Vi viser, at arbejdet med at etableretværsektorielle løsninger i og omkring de boligsociale helhedsplaner rummerdilemmaer, der stiller krav om en reflekteret tilgang til samarbejderne.Tværsektorielle samarbejder er andet og mere end et pragmatisk valg for atopnå resultater: De forskellige modeller rummer forskellige mulighedsbetingelser strukturer, potentialer og begrænsninger, der ikke alene skaberforskellige mulighedsbetingelser for at generere resultater, men også forborgernes demokratiske deltagelse.

AB - I de boligsociale helhedsplaner arbejdes med en bred vifte af indsatser ogaktiviteter, der har til formål at bidrage til at løse de komplekse sociale problemstillinger i boligområderne, styrke sammenhængen mellem boligområderne og det omkringliggende samfund og skabe attraktive boligmiljøer med en bred beboersammensætning. Arbejdet udfoldes i en partnerskabsramme mellem boligselskaber og kommuner, og de konkrete indsatser gennemføres ofte i forskellige samarbejdskonstellationer mellem kommunale indsatser, civile indsatser, beboere og boligselskaber. I arbejdet med at løfte boligområderne er kriminalitetsforebyggelse og beskæftigelsesfremmende indsatser blandt de væsentligste fokuspunkter.I dette kapitel stiller vi skarpt på, hvilke styringsprincipper der indrammerdisse indsatser, og hvilke samarbejdsmodeller der er til rådighedi det tværsektorielle arbejde. Som afsæt for at diskutere disse temaer har viudvalgt to konkrete cases fra centrale indsatser i de boligsociale helhedsplaner:at øge beskæftigelsen og forebygge kriminalitet. De to cases er: 1)de boligsociale job- og uddannelsesvejledninger og 2) hotspotprojektet: omreduktion af ungdomskriminalitet. Vi eftersøger i kapitlet, hvordan disseindsatser er organiseret, hvilke aktører der er involveret, deres resultater,samt hvilke deltagelsesmuligheder og samarbejdsmodeller indsatserne hargivet rum for. Derefter giver vi et signalement af New Public Managementog New Public Governance, som er de to dominerende styringsregimer, deromkranser det boligsociale arbejde, og vi skitserer de kritiske diskussioner,som disse styringsprincipper rejser.Vores andet perspektiv om det tværsektorielle samarbejde har vi konkretudmønter i fire samarbejdsmodeller: frivilligt arbejde og civilsamfund,partnerskaber, samskabelse og samproduktion. De to første samarbejdsformerer velkendte i det boligsociale arbejde, mens de to sidste er påvej ind i mainstream-sporet i offentligt velfærdsarbejde.Vi viser i vores analyse, hvordan det boligsociale arbejde er spændt udimellem to styringsregimer, som det er vanskeligt at navigere samtidig i:målrationaler og struktur hentet fra New Public Management på den eneside og netværk, deltagelse og borgerinddragelse på den anden side medrødder og inspiration fra New Public Governance. Dette skisma sætterrammer for indsatsernes muligheder for at indgå i de forskellige samarbejdsmodeller.Begge indsatser har arbejdet med koordinering på baggrundaf konkrete – og ofte sammenhængende – komplekse udfordringer,som stiller krav om helhedsorientering og involvering af mange aktører. Deboligsociale job- og uddannelsesvejledninger lykkes med at samproducereløsninger sammen med borgerne, men arbejder kun ad hoc i løse netværkmed det kommunale jobcenter og civile samarbejdspartnere. Hotspotenhederneetablerer synergieffekter via professionelle partnerskaber, der tilgengæld ikke inkluderer borgerne selv. Vi viser, at arbejdet med at etableretværsektorielle løsninger i og omkring de boligsociale helhedsplaner rummerdilemmaer, der stiller krav om en reflekteret tilgang til samarbejderne.Tværsektorielle samarbejder er andet og mere end et pragmatisk valg for atopnå resultater: De forskellige modeller rummer forskellige mulighedsbetingelser strukturer, potentialer og begrænsninger, der ikke alene skaberforskellige mulighedsbetingelser for at generere resultater, men også forborgernes demokratiske deltagelse.

KW - boligsocialt arbejde

KW - samskabelse

KW - samproduktion

KW - civilsamfund

KW - partnerskaber

M3 - Bidrag til bog/antologi

SN - 9788741264967

SP - 197

EP - 222

BT - Socialt arbejde i udsatte boligområder

A2 - Mazanti, Birgitte

A2 - Glerup Aner, Luise

PB - Hans Reitzels Forlag

CY - København

ER -

Hygum Espersen H, Andersen LL. Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde: civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. I Mazanti B, Glerup Aner L, red., Socialt arbejde i udsatte boligområder. København: Hans Reitzels Forlag. 2017. s. 197-222