Reduktion af landbrugets klimaaftryk ved termisk pyrolyse af afgrøderester og organiske gødningsfraktioner

Ulrik Birk Henriksen, Jesper Ahrenfeldt, Rasmus Østergaard Gadsbøll, Lasse Røngaard Clausen, Henrik Stiesdal, Tobias Pape Thomsen, Henrik Hauggaard-Nielsen, Dorette Sophie Müller-Stöver, Sander Bruun, Anne Winding

Publikation: Working paperForskning

Abstract

Formålet med dette dokument er at introducere nogle af de potentialer, der kan være ved en omfattende implementering af termisk pyrolyse af afgrøderester og organiske gødningsfraktioner for reduktion af drivhusgasudledning fra dansk landbrug. Pyrolyse vil have til formål 1) at lagre biogent kulstof i landbrugsjorden, 2) at øge produktionen af dansk bioenergi, 3) at reducere de direkte emissioner af lattergas og metan fra behandling, opbevaring og anvendelse af organiske gødningsfraktioner, og 4) at foranledige en række yderligere emissionsreduktioner og dyrkningsmæssige fordele via jordforbedring. Notatet vil beskrive disse fire formål og give en kvalitativ vurdering af de relaterede reduktionspotentialer.
OriginalsprogDansk
UdgiverRoskilde Universitet
Antal sider12
StatusUdgivet - 2019

Emneord

  • Biokul
  • Biochar
  • Landbrug
  • Klima
  • Drivhusgas
  • Jordforbedring

Citer dette