Psykologi i Østen: Debat

Rashmi Singla, Enlisa Khanna

Publikation: Bidrag til tidsskriftKommentar/debatFormidling

Abstract

Det var bevægende at læse Line Kvist Carls beretning om sine faglige erfaringer med psykologisk arbejde i det sydlige Indien (”Kvinderne i Tamil Nadu”, Psykolog Nyt 1/2012). Vi vil gerne rette hendes og andre psykologers opmærksomhed på den udvikling, der foregår på det psykologfaglige felt med hensyn til psykologisk praksis inden for rådgivning og psykoterapi gennem international udveksling og dialog i det geografiske område, som hun beskriver i sin artikel.
I begyndelsen af januar i år deltog vi sammen med flere hundrede forskere og praktikere fra forskellige verdensdele i en konference i Bangalore, Karnataka i det sydlige Indien ICCP 2012 – ”Second international Conference on Counseling, Psychotherapy and Wellness”.
Konferencen fokuserede på de temaer, som Line Kvist Carl beskriver i sin artikel, men ud fra en anden og mere progressiv vinkel. Der var bl.a. fokus på magtforhold, postkolonial dynamik, kønsspecifikke problemstillinger, herunder homofobi, oprindelige terapi former såsom meditation, ”vedantic psykoterapi”, ”Guru-/chela (lærer-studerende) relationship”, Ayurveda og shamanisme. Udfordringer i en integration af kulturelle and biomedicinske modeller af sundhed som del af ”critical multicultural counselling & psykoterapi” var et gennemgående tema. Der var også et oplæg om behandlere fra Vesten, der uddanner sig inden for det østlige praksisfelt omfattende yoga, meditation og mindfulness, og som praktiserer i Vesten. Vores eget oplæg om psykologisk arbejde med personer i blandede ægteskaber samt indisk diaspora i Norden afspejlede bevægelse på tværs af geografiske grænser, der kendetegner globalisering.
Konferencen havde oplægsholdere fra en række lande, som ud over forskellige delstater i Indien talte fx Canada, UK, Sydafrika, Iran og Danmark, og som bidrog til en belysning af ’talking therapies’ anvendelse i forskellige ikke-vestlige samt vestlige sammenhænge.
Vi forstår godt Lines styrkede respekt for fagets muligheder for at inddrage medmenneskelighed på tværs af kulturelle rammer – dog kan der også spores tendenser til en vis eksotisering (Eriksen,1998). Vi opfordrer derfor Line og andre kolleger, der er involveret i psykologisk og psykoterapeutisk arbejde på tværs af grænser, til at sætte sig ind i faglitteratur og bøger udgivet af vores fagfæller i andre dele af verden og deres spirende bestræbelser på en vedvarende integration af forskellige former for psykologisk intervention med udgangspunkt i både østlig og vestlig viden. Løbende forhandlinger og dialog mellem vestlige psykologi, psykiatri og de lokale traditionelle praksisser kan være lærerigt og givende for alle parter.
Psykologer fra Vesten kan med fordel sætte sig ind i empirisk og teoretisk viden, der allerede er udviklet, og derved undgå at skulle opfinde den dybe tallerken, hver gang der skal arbejdes med psykologiske, psykoterapeutiske problemstillinger i andre dele af verden. En illustration herpå er netop konferencen ICCP 2012, som var et fælles initiativ mellem Christ University i Bangalore, Indien, og University of Toronto, Canada, med en systematisk, faglig og innovativ udveksling mellem ligeværdige partnere fra institutioner i både Øst og Vest.
En anden inspirationskilde kunne være vores bestræbelse at diskutere disse aspekter i et fagligt forum, som Selskab for Interkulturel Psykologi under dansk psykolog Forening i beskedent omfang repræsenterer i Danmark.
Vi håber, at denne lille appetitvækker vil inspirere Line og kan medvirke til at ruste hendes faglighed, når hun igen i 2012 rejser til Indien – for at møde og inddrage Indiens spiritualitet i den psykologiske praksis.
Rashmi Singla & Elisa Khanna

Referencer
Eriksen, Thomas Hylland (1998) Globalisering og eksotisering http://folk.uio.no/ geirthe/Eksotisering.html, accessed den 26.1.2012
www.iccp2012.com, accessed den 26.1.2012
OriginalsprogDansk
TidsskriftPsykolog Nyt
Udgave nummer3
Sider (fra-til)23
Antal sider1
ISSN0901-7089
StatusUdgivet - 10 feb. 2012

Citer dette