Praksislogikker og børnesyn: Et feltanalytisk blik på det sociale arbejde med anbragte børn og unge

Signe Fjordside

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Afhandlingen ”Praksislogikker og børnesyn” handler om socialt arbejde med anbragte børn og unge. Genstandsfeltet er feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge med særligt fokus på frontmedarbejderne, deres børnesyn (praktiserede og italesatte) og praksislogikkerne i feltet. Betegnelsen frontmedarbejdere dækker i denne afhandling over en særlig gruppe af de fagpersoner, der arbejder i den forreste linje af velfærdsstaten på anbringelsesområdet. Det vil sige de plejeforældre og institutionsansatte der har den daglige kontakt med de anbragte børn og unge – frontmedarbejderne i yderste led. 
Formålet med afhandlingen er at synliggøre og få en bedre forståelse af og indsigt i feltets dominerende positioner og praksislogikker, da disse er med til at forme og sætte rammerne for den faglige praksis i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, og frontmedarbejdernes børnesyn. Afhandlingen søger derfor, via en objektivering af feltets praksislogikker, herunder de magtrelationer der er med til at konstituere og vedligeholde de forskellige praksislogikker, at bibringe større indsigt i hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet. 
Afsættet for afhandlingen udspringer af et erfaret paradoks i feltet mellem på den ene side frontmedarbejdere der gav udtryk for, at de kunne se værdien i at arbejde med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn (som det ses i Det dobbelte blik (Warming, Fjordside & Lavaud 2017) og i vid udstrækning påpegede, at det var sådan de allerede arbejdede. Og på den anden side alligevel oplevede det som en på en gang provokerende og urealistisk tilgang, når de skulle bringe dette børnesyn i spil i deres daglige praksis. Dette paradoks gav fornemmelsen af et felt med konflikter og strukturelle påvirkninger af både frontmedarbejdernes tankemåder og handlen. Afhandlingen undersøger dette paradoks ved at hente inspiration i Pierre Bourdieus konfliktteoretiske perspektiv – dette perspektiv muliggør et blik for hvordan frontmedarbejdernes børnesyn (praktiserede såvel som italesatte) præges af en række generative mekanismer, som ikke umiddelbart er synlige for frontmedarbejderne selv i deres daglige arbejde.
Afhandlingen rejser følgende forskningsspørgsmål: "Hvilke praksislogikker dominerer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark? Og hvordan muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskellige børnesyn? Forskningsspørgsmålet er teoretisk informeret og afspejler inspirationen fra Bourdieus feltanalyser. Med denne tilgang vægtes en kontekstualisering af frontmedarbejdernes arbejde, hvor opmærksomheden både rettes mod de strukturelle betingelser herfor, såvel som frontmedarbejdernes egne forståelser og praksisformer.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedRoskilde
ForlagRoskilde Universitet
Antal sider476
StatusUdgivet - 2021

Note vedr. afhandling

Afhandlingen blev forsvaret ved et online forsvar mandag den 12. april. 2021
Bedømmelsesudvalg:
- Kristoffer Kropp (formand), lektor på ISE, RUC
- Åse Elisabeth Vagli, , Førsteamanuensis ved Institutt for Medie-og Samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger
- Frank Ebsen, docent på Københavns Professionshøjskole

Emneord

  • Praksislogikker
  • Børnesyn
  • Anbragte
  • Bourdieu
  • Struktur

Citer dette