Politisk urbanitet: Projekter, planer, protester og Supertanker på Krøyers Plads

Jan Lilliendahl Larsen

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  Abstract

  Denne afhandling er en teoretisk og empirisk rekonstruktion af det bypolitiske felt som det er blevet etableret i de seneste årtier i Danmark. Rekonstruktionens positive afsæt to gensidigt bekræftende tendenser i byens liv og udvikling og i by- og socialteori. Disse tendenser karakteriseres som politisk urbanitet. Kernen i tendenserne er fokusset på de dynamiske potentialer i semantiske og praktiske terrain vagues i byens sociale rumlighed.

  I ‘brakzoner’ verden over antyder nye urbane kulturer, urbaniteter, løbende den vitalitet, som lave udviklingstærskler kan bevirke. Denne vitalitet antydes ikke blot i nye kulturelle udtryk, kreative virksomheder eller nye sociale mødesteder, men også i en fornyet og konstruktiv politisk kultur, som i form og indhold ofte er i modsætning til mere etableret politik. Med sit positive politiske udtryk og sin uundgåelige udfordring af politiske rutiner, er denne nye urbanitet i høj grad politisk. Det er en politisk urbanitet. Anerkendelsen af dette medfører en væsentlig revitalisering af såvel byens liv og udvikling som det bredere bypolitiske felt, hvor forhandlingerne om byens fremtid udfoldes dagligt.

  Rekonstruktionen indledes med en dekonstruktion af dansk ‘bypolitik’ i begreb og praksis. Som andre steder har udviklingen af dansk ‘bypolitik’ været tvedelt med fokus dels på vækst, dels på velfærd. I størstedelen af aktuel forskning bliver denne dualisme bekræftet og søgt ophævet. Det er argumentet i denne afhandling, at denne begrebsliggjorte harmoni i sig selv udelukker ovennævnte potentialer i politisk urbanitet. I stedet for at bekræfte denne dualisme rekonstrueres den politiske urbanitet i en original læsning af den franske filosof, Henri Lefebvre. I sin levede kritik af hverdagslivet og den moderne sociale rumlighed har han udviklet en række stærke begrebslige redskaber gennem hvilke urbanitetens politiske implikationer kan blive rekonstrueret.

  Den teoretiske rekonstruktion komplementeres af en empirisk rekonstruktion udført ved hjælp af en kombination af et phronetisk planstudie og kritisk-utopisk aktionsforskning. Den empiriske rekonstruktion præsenteres i form af en narrativ, der udfolder væsentlige begivenheder i nyere bypolitisk historie i København: På den ene side udviklingen af et midlertidigt café- og kreativt iværksættermiljø i ‘brakzonen’ på Krøyers Plads og på den anden side debatten om et forslag til spektakulært nybyggeri sammesteds. Narrativen viser, hvorledes en ny urbanitet udvikles og trives i ‘brakzonen’ og resulterer i en positiv politisk bevidsthed om ikke blot stedets potentialer, men også om den genrelle byudvikling i København. Den viser også, hvorledes arenaen, og mulighedsbetingelserne for denne politiske urbanitet, ændres efterhånden som forslaget til nybyggeri trækker Krøyers Plads mod den diskursive kerne af København. Efterhånden som etablerede, antagonistiske positioner, såsom planlæggere, politikere, ejendomsudviklere og kritiske borgere træder ind i arenaen og præger debatten, falder stedets store potentialer, som alle er enige om, til jorden. Borgerrepræsentationen afviser forslaget, grunden ryddes, hvorefter kun ‘brakzonen’ er tilbage.

  Den kombinerede teoretiske og empiriske rekonstruktion af det bypolitiske felt i København afdækker et betydeligt potentiale i de semantiske og praktiske ‘brakzoner’ i byens sociale rumlighed – og forfægter synspunktet, at teoretiske og praktiske eksperimenter i disse zoner er til fordel for byens udvikling generelt.
  Bidragets oversatte titelPolitical urbanity: Projects, Plans, Protests and 'Supertanker' at Krøyers Plads
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedRoskilde
  ForlagRoskilde Universitet
  Antal sider380
  StatusUdgivet - 2007

  Bibliografisk note

  Ph.D.-afhandling 2008, Roskilde Universitetscenter

  Note vedr. afhandling

  Ph.D.-afhandling 2008, Roskilde Universitetscenter

  Emneord

  • politisk urbanitet
  • urbanitet
  • bypolitik
  • Henri Lefebvre
  • byomdannelse
  • brakzoner
  • urbane tomrum
  • København
  • Krøyers Plads

  Citer dette