Pædagogers forståelse af omsorg: i daginstitutioners almindelige hverdag

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Artiklen belyser hvordan pædagoger forstår fænomenet omsorg, som det udfolder sig i hverdagens pædagogiske praksis i vuggestuer og børnehaver. Artiklen bygger på praksisviden i form af pædagogers konkrete forståelser og erfaringer med at udøve omsorg for børn i dagtilbud. Det metodisk grundlag (fortælling og fortolkning) udspringer fra et toårigt forløb med forskningsværksteder, hvor pædagogiske praktikere og forskere har været sammen om at belyse, drøfte og forstå pædagogers omsorgserfaringer og omsorgens forskellige fremtrædelsesformer, - herunder også omsorgens betingelser i daginstitutionernes hverdag. Det konkluderes, at det er karakteristisk for omsorgens natur, at den altid udøves gennem relationer og fx ikke gennem standardiserede metoder. Det er også kendetegnende, at den omsorgsfulde pædagog er sensitiv over for det enkelte barn og børnegruppe på det specifikke tidspunkt. Omsorg er også forbundet med ro og god tid (de-acceleration), og synes således at stå i modsætning til at være stresset og at have mange aktivitetsplaner. Desuden anses det fysiske rum som en vigtig medspiller i omsorgsarbejdet. Der skelnes her mellem forskellige omsorgsfulde kvaliteter ved hhv. inde-rum, uderum og på-tur-rum. Her er kvaliteter som rummenes stemning og æstetik væsentlige for omsorgen, ligesom forskellige rum kan opfylde forskellige af børnenes behov.
Bidragets oversatte titelNursery teachers' Knowledge about Care: In the everyday life of day care institutions
OriginalsprogDansk
TidsskriftForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Vol/bind6
Udgave nummer2
Sider (fra-til)123-137
ISSN2446-2810
DOI
StatusUdgivet - 2022

Emneord

  • Omsorg
  • Relation
  • Vuggestue
  • Børnehave
  • Forskningsværksted
  • Rum

Citer dette