Oversættelsesperspektiver på idéers møde med praksis

  Publikation: Working paperForskning

  Abstract

  Det som der sættes fokus på i dette workingpaper er den oversættelse af aktør-netværksteoriens oversættelsesbegreb, der er fundet sted i ny-institutionel oversættelsesteori siden midten af 1990´erne. Paperet forsøger at besvare to forskningsspørgsmål i den forbindelse 1. Hvordan er aktør-netværksteoriens oversættelsesbegreb blevet søgt indarbejdet i ny-institutionel oversættelsesteori ? 2. Hvordan kan forståelsen af oversættelsesprocessen udvikles videre på et empirisk grundlag ? Det konstateres, at Latours definition og idémodellens socialkonstruktivistiske teoretisering af oversættelsesprocessen er blevet taget for givet og formuleret som udgangspunkt for de fleste analyser i institutionel oversættelsesteori snarere end undersøgt nærmere på empirisk grundlag i disse. Fremfor at optræde som aktanter, hvis "rolle" skal afdækkes empirisk som i aktør-netværksteorien, tildeles de humane aktører og objekterne egenskaber og bestemte typer af relationer "på forhånd" i de ny-institutionelle oversættelsesmodeller. Der udvikles og afprøves en alternativ oversættelsesmodel med henblik på analyse af patientforløbs-ideens møde med praksis i en psykiatrisk afdeling. Analysen munder ud i en præcisering af karakteristika ved oversættelsesprocessens karakter og en deraf afledt teori om oversættelse af idéer, når de møder praksis i organisationer.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedInstitut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi
  UdgiverRoskilde Universitet
  Antal sider34
  StatusUdgivet - 2005

  Emneord

  • Oversættelse, nyinstitutionel teori, aktør-netværksteori, forandring, implementering, patientforløb, sygehusvæsenet, sundhedsvæsenet, kvalitetssikring, kvalitetsudvikling

  Citer dette