Online medieringer af handicapkropslighed: Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter

Maria Bee Christensen-Strynø

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Ph.d.-afhandlingen, Online medieringer af handicapkropslighed. Intimiteter / Mobiliteter / Temporaliteter, undersøger handicapkropslighed som et online medieret fænomen. Heriblandt de særlige omstændigheder, hvorunder forestillinger, forståelser, forhandlinger og forandringer af handicapkropslighed bliver til igennem visuelle repræsentationer og kommunikative processer, som finder sted i online og på sociale medier.

Online platforme og sociale medier, der i tiltagende grad betragtes som centrale steder for visuelle hverdagspraksisser, er også blevet identificeret som vigtige arenaer for handicaprepræsentation, samt for iværksættere og aktivistiske stemmer fra voksende globale, såvel som nationale og transnationale, handicapfællesskaber. Sammenglidningerne mellem visuelt fokuserede internetkulturer og handicapfællesskabers kommunikationsformer danner i ph.d.-afhandlingen afsæt for at spørge til, hvordan online billeddannelser og blikkulturer inviterer til nye former for handicaprepræsentation, hvorigennem handicapkropslige identitetspositioner re(kon)figureres og revalueres.

Afhandlingens underliggende hovedtese er således, at handicapkropslighed, som traditionelt set har været en usynliggjort marginal position i kulturel repræsentation, gennemgår en mængde genforhandlende processer via nye online medierede synligheder, tilstedeværelser og engagementer. Denne antagelse undersøges i afhandlingen igennem to forskningsspørgsmål (1): Hvordan bliver visuelle fremstillinger af og fortællinger om handicapkropslighed til i online medier? (2): Hvordan medvirker online medieringer af handicapkropslighed til at revaluere dominerende kulturelle forståelser af handicap?

Med et teoretisk udgangspunkt i kritiske kulturelle handicapstudier fremskrives der i afhandlingen en kropsforståelse, som er i løbende tilblivelse med medierede processer og medieteknologier, og som danner videre afsæt for afhandlingens treleddede analysestrategiske metode i form af tre tværteoretiske snit: intimiteter, mobiliteter og temporaliteter. Disse tre områder udgør hver især definitionsudvidende, normkritiske og genforhandlende optikker, som operationaliseres i afhandlingens tre forskellige analysedele, der udforsker, hvordan handicapkropslighed igennem online medierede processer (re)producerer, udfordrer og overskrider traditionelle og dominerende forestillinger om handicap og kropslig diversitet.

Afhandlingens analysearbejde er baseret på en empirisk materialesamling bestående af fire online cases: To danske oplysningskampagner, LigeLyst (2013-2015) og Det er ikke et handicap (2013-), Dear Julianna (2015-2016), som er et transnationalt (DK, USA, UK mfl.) kollektivistisk aktivistisk blogprojekt, og en internationalt anerkendt australsk mediepersona, Madeline Stuart (2015-).

De fire cases analyseres med henblik på at diskutere og besvare afhandlingens forskningsspørgsmål på tværs af danske, transnationale og internationale online handicapfællesskaber, men med en i udgangspunktet klar orientering mod danske onlinekulturer, der – sammen med afhandlingens omsætninger og oversættelser af kritisk handicapteori til en dansk(sproget) kontekst – søger en placering som et væsentligt nyt bidrag til den sparsomme forskning i kulturelle handicapperspektiver i Danmark.

Analyserne viser, at handicapkropslighed bliver til og finder sted på flere genforhandlende og revaluerende niveauer, der ofte både er ambivalente og modsatrettede, men bekræfter også en betydningsfuld fremvækst af nye medierede synligheder i forbindelse med online handicapkulturer.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedRoskilde
ForlagRoskilde Universitet
Antal sider307
StatusUdgivet - 2018

Citer dette