Om relationen mellem informationelle valg og forudsigelser i forståelsen af sekvenser af sætninger

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Denne artikel præsenterer en pragmatisk nuancering af fokusmodellen (Sanford & Garrod 1981) med særlig henblik på en bestemmelse af relationen mellem informationsstruktur og forudsigelsesinferenser. Den nuancerede fokusmodel er resultatet af det teoretiske forarbejde til en række forsøg der tester en specifik hypotese om denne relation. Artiklen begrænser sig til resultaterne af dette forarbejde. I artiklen argumenteres der for at tidligere forskning på området har været funderet på utilstrækkelige eller endog misvisende beskrivelser af naturlige sprogs informationsstruktur og dermed på en uklar korrelering af det sprogvidenskabelige og det psykologiske fokusbegreb. Et særligt problem er at nyfokussets rolle i sprogforståelsen efterlades uforklaret. Dette problem foreslås løst ved at koordinere sprogpsykologi med nyere pragmatisk funderede sprogbeskrivelser (Togeby 1993 & 2003, Borchmann 2005) og skemateori (Winograd 1977, Schank 1999, Minsky 1985). I forlængelse heraf opstilles følgende hypotese: Under bestemte omstændigheder foranlediger den informationsstrukturelle konstituent nyfokus en forventning, nemlig hvis nyfokusset repræsenterer et utilstrækkeligt specifikationsniveau (Level-band Minsky 1985) i forhold til skemaet for løsningen af det problem teksten angiveligt er udformet med henblik på at løse. Inddragelsen af nyfokus i fokusmodellen kan forklare tidligere produceret eksperimentel evidens, ligesom angivelsen af omstændigheden for forventningsforanledningen er i overensstemmelse med en række tekstpragmatiske observationer. Således taler artiklen for en inddragelse af pragmatisk funderet sprogbeskrivelse i den psykologiske forskning i tekstdrevne inferenser.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS. Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori
Vol/bind2009
Udgave nummer37
ISSN0106-8040
StatusUdgivet - 2009
Udgivet eksterntJa

Emneord

  • Lingvistisk fokus
  • psykologisk fokus
  • inferenser
  • forudsigelser

Citer dette