Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: Om implementeringen av IPLOS

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

I 2006 ble et nytt pleie- og omsorgsregister implementert i norske kommuner. Hensikten var å basere fremtidige velferdspolitiske beslutninger om velferdstjenester for eldre og funksjonshemmede på dokumentert statistisk kunnskap. Systemet kalles IPLOS: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Det er konstruert som et pseudonymt register som inneholder informasjon primært om individers behov for bistand og de pleie- og omsorgstjenester de er tildelt. Artikkelen presenterer IPLOS som et aktuelt forsøk på å styre velferdstjenester, og anvender ulike typer implementeringsteorier til å synliggjøre sentrale aspekter ved IPLOS mellom ide og praksis. Mens et top-down-perspektiv synliggjør velferdstjenestekonteksten IPLOS er en del av, viser et bottom-upperspektiv ulike tolkninger samt motstand mot IPLOS blant brukere, organisasjoner og forskere. Artikkelen peker på nødvendigheten av å anvende et synteseperspektiv på implementering for å forklare den grunnleggende spenningen som IPLOS avspeiler mellom et nasjonalt behov for standardisert informasjon om velferdstjenester på den ene siden og praksisfeltets møte med den enkelte borgers velferdsbehov på den andre siden. Artikkelen utgjør et bidrag til diskusjonen om kompleksiteten ved nye velferdsstyringsforsøk.
OriginalsprogNorsk
TidsskriftSosiologi i Dag
Vol/bind42
Udgave nummer2
Sider (fra-til)48-69
Antal sider22
ISSN0332-6330
StatusUdgivet - 2012
Udgivet eksterntJa

Citer dette