Lærende kortlægning – læring mellem forskning og praksis: Learning mapping – Learning between research and practice

Peter Hagedorn-Rasmussen*, Anita Mac, Henrik Lambrecht Lund, Pelle Korsbæk Sørensen, Rikke Thomsen

*Corresponding author

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Artiklen argumenterer for, at jo mere praktikere er involveret i at udforske og definere problemstil-linger i deres arbejdsliv, des bedre er mulighederne for, at der konstrueres relevante forståelser og handlekompetence. Vi har udviklet metoden den lærende kortlægning med afsæt i aktionsforsk-ning og pragmatisk læringsteori. Metoden står i kontrast til traditionelle ekspertdrevne kortlæg-ningstilgange, der definerer problemstillinger på en abstrakt og dekontekstualiseret måde. Læring skabes transaktionelt i mødet mellem forsker- og arbejdspraksisser, hvor deltagernes erfaringer og viden perspektiveres og forstyrres i mødet med arbejdsmiljømæssige forskningsbegreber (instru-menter). Ved at skabe forstyrrelser og kritisk udforske eksisterende erfaringer, skabes nye erken-delser og betydningsindhold både for deltagerne og forskerne. Disse erkendelser vil ikke kunne begribes i samme kontekstuelle dybde gennem traditionel dataindsamling. I det metodiske design anvendes bl.a. udsagnskort, perspektivsamtaler og spejling. Gennem analytiske nedslag, i én ud af 17 cases i et samarbejdsprojekt mellem RUC og regionale arbejdspladser, viser vi eksemplarisk, hvordan erkendelser og rekonstruktioner af problemforståelser understøttes og skabes. Afslut-ningsvis diskuterer vi styrker og udfordringer ved den lærende kortlægning.
OriginalsprogDansk
TidsskriftForskning og Forandring
Vol/bind4
Udgave nummer2
Sider (fra-til)1-22
ISSN2535-5279
DOI
StatusUdgivet - 22 dec. 2021

Emneord

  • Aktionsforskning
  • Pragmatisme
  • Psykosocialt arbejdsmiljø

Citer dette