”Jeg satte ild på, fordi jeg tænkte: Nu må de da høre mig, nu må de sgu da hjælpe mig”

Erfaringer med behandlingsdom i et recoveryperspektiv

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Resumé

Rapporten omhandler mennesker, der er dømt til behandling på baggrund af kriminalitet foretaget under indflydelse af psykisk sygdom. Formålet er at tilvejebringe viden om de forløb, der følger en behandlingsdom og at undersøge, hvordan de behandlingsdømte selv oplever forløbet for derigennem at blive klogere på, hvilke faktorer der fremmer, og hvilke der hæmmer recovery hos de behandlingsdømte.
Rapporten introducerer til tilgængelig viden om området og præsenterer nye tal om perioden fra sigtelse til dom, der viser, at man i gennemsnit venter godt 15 måneder på at få sin dom. Derudover præsenteres fire cases, baseret på 10 kvalitative interviews med behandlingsdømte, samt fem knudepunkter, der viser, hvor der typisk opstår situationer, der opleves som problematiske.
Rapporten peger på, at de behandlingsdømtes forløb ofte synes vanskeligt forenelige med en recoveryorienteret proces. Af rapporten fremgår det, at behandlingsdømte ofte – men ikke i alle tilfælde - lever et hverdagsliv præget af store mentale udfordringer, vanskelige sociale levevilkår - så som en vanskelig boligsituation, skrøbelige sociale relationer eller vanskelige opvækstvilkår. De behandlingsdømtes omverdensrelationer og livsvilkår er af stor betydning for muligheden for, at de kan komme sig oven på deres mentale udfordringer og opbygge en tilværelse, der ikke skaber risiko for kriminalitet.
De behandlingsdømte beretter om krænkelseserfaringer, bl.a. i kraft af oplevelser af ikke at få psykiatrisk behandling eller social støtte, som de mener, at det danske velfærdssamfund burde yde. Tilsvarende bidrager deres erfaringer med, at rettigheder ikke overholdes, at blive udsat for uberettigede lange ventetider, at der sker fejl i sagsbehandling samt oplevelser af, at behandlingsdommen er mere straf end behandling, til oplevelsen af at være blevet krænket.
Rapporten konkluderer, at en recoveryorienteret indsats må have som målsætning mere aktivt at understøtte udviklingen af et hverdagsliv med livskvalitet og i kraft heraf forbedre chancen for en fremtid uden kriminalitet og flere domme. Det anbefales således, at alle aktører i systemet gennem hele forløbet i højere grad understøtter den behandlingsdømtes oplevelse af at være en anerkendelsesværdig samfundsborger, der - trods sin kriminalitet - har ret til at blive respekteret, hørt og givet indflydelse på egen recoveryproces.
OriginalsprogDansk
Rekvirerende organisationSIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
StatusUdgivet - nov. 2019

Emneord

  • Retspsykiatri

Citer dette

@book{b04b0b9292d54021a0b50be92f1e22ee,
title = "”Jeg satte ild p{\aa}, fordi jeg t{\ae}nkte: Nu m{\aa} de da h{\o}re mig, nu m{\aa} de sgu da hj{\ae}lpe mig”: Erfaringer med behandlingsdom i et recoveryperspektiv",
abstract = "Rapporten omhandler mennesker, der er d{\o}mt til behandling p{\aa} baggrund af kriminalitet foretaget under indflydelse af psykisk sygdom. Form{\aa}let er at tilvejebringe viden om de forl{\o}b, der f{\o}lger en behandlingsdom og at unders{\o}ge, hvordan de behandlingsd{\o}mte selv oplever forl{\o}bet for derigennem at blive klogere p{\aa}, hvilke faktorer der fremmer, og hvilke der h{\ae}mmer recovery hos de behandlingsd{\o}mte. Rapporten introducerer til tilg{\ae}ngelig viden om omr{\aa}det og pr{\ae}senterer nye tal om perioden fra sigtelse til dom, der viser, at man i gennemsnit venter godt 15 m{\aa}neder p{\aa} at f{\aa} sin dom. Derudover pr{\ae}senteres fire cases, baseret p{\aa} 10 kvalitative interviews med behandlingsd{\o}mte, samt fem knudepunkter, der viser, hvor der typisk opst{\aa}r situationer, der opleves som problematiske.Rapporten peger p{\aa}, at de behandlingsd{\o}mtes forl{\o}b ofte synes vanskeligt forenelige med en recoveryorienteret proces. Af rapporten fremg{\aa}r det, at behandlingsd{\o}mte ofte – men ikke i alle tilf{\ae}lde - lever et hverdagsliv pr{\ae}get af store mentale udfordringer, vanskelige sociale levevilk{\aa}r - s{\aa} som en vanskelig boligsituation, skr{\o}belige sociale relationer eller vanskelige opv{\ae}kstvilk{\aa}r. De behandlingsd{\o}mtes omverdensrelationer og livsvilk{\aa}r er af stor betydning for muligheden for, at de kan komme sig oven p{\aa} deres mentale udfordringer og opbygge en tilv{\ae}relse, der ikke skaber risiko for kriminalitet. De behandlingsd{\o}mte beretter om kr{\ae}nkelseserfaringer, bl.a. i kraft af oplevelser af ikke at f{\aa} psykiatrisk behandling eller social st{\o}tte, som de mener, at det danske velf{\ae}rdssamfund burde yde. Tilsvarende bidrager deres erfaringer med, at rettigheder ikke overholdes, at blive udsat for uberettigede lange ventetider, at der sker fejl i sagsbehandling samt oplevelser af, at behandlingsdommen er mere straf end behandling, til oplevelsen af at v{\ae}re blevet kr{\ae}nket. Rapporten konkluderer, at en recoveryorienteret indsats m{\aa} have som m{\aa}ls{\ae}tning mere aktivt at underst{\o}tte udviklingen af et hverdagsliv med livskvalitet og i kraft heraf forbedre chancen for en fremtid uden kriminalitet og flere domme. Det anbefales s{\aa}ledes, at alle akt{\o}rer i systemet gennem hele forl{\o}bet i h{\o}jere grad underst{\o}tter den behandlingsd{\o}mtes oplevelse af at v{\ae}re en anerkendelsesv{\ae}rdig samfundsborger, der - trods sin kriminalitet - har ret til at blive respekteret, h{\o}rt og givet indflydelse p{\aa} egen recoveryproces.",
keywords = "Retspsykiatri",
author = "Ane Moltke and Sine Lehn",
year = "2019",
month = "11",
language = "Dansk",

}

TY - RPRT

T1 - ”Jeg satte ild på, fordi jeg tænkte: Nu må de da høre mig, nu må de sgu da hjælpe mig”

T2 - Erfaringer med behandlingsdom i et recoveryperspektiv

AU - Moltke, Ane

AU - Lehn, Sine

PY - 2019/11

Y1 - 2019/11

N2 - Rapporten omhandler mennesker, der er dømt til behandling på baggrund af kriminalitet foretaget under indflydelse af psykisk sygdom. Formålet er at tilvejebringe viden om de forløb, der følger en behandlingsdom og at undersøge, hvordan de behandlingsdømte selv oplever forløbet for derigennem at blive klogere på, hvilke faktorer der fremmer, og hvilke der hæmmer recovery hos de behandlingsdømte. Rapporten introducerer til tilgængelig viden om området og præsenterer nye tal om perioden fra sigtelse til dom, der viser, at man i gennemsnit venter godt 15 måneder på at få sin dom. Derudover præsenteres fire cases, baseret på 10 kvalitative interviews med behandlingsdømte, samt fem knudepunkter, der viser, hvor der typisk opstår situationer, der opleves som problematiske.Rapporten peger på, at de behandlingsdømtes forløb ofte synes vanskeligt forenelige med en recoveryorienteret proces. Af rapporten fremgår det, at behandlingsdømte ofte – men ikke i alle tilfælde - lever et hverdagsliv præget af store mentale udfordringer, vanskelige sociale levevilkår - så som en vanskelig boligsituation, skrøbelige sociale relationer eller vanskelige opvækstvilkår. De behandlingsdømtes omverdensrelationer og livsvilkår er af stor betydning for muligheden for, at de kan komme sig oven på deres mentale udfordringer og opbygge en tilværelse, der ikke skaber risiko for kriminalitet. De behandlingsdømte beretter om krænkelseserfaringer, bl.a. i kraft af oplevelser af ikke at få psykiatrisk behandling eller social støtte, som de mener, at det danske velfærdssamfund burde yde. Tilsvarende bidrager deres erfaringer med, at rettigheder ikke overholdes, at blive udsat for uberettigede lange ventetider, at der sker fejl i sagsbehandling samt oplevelser af, at behandlingsdommen er mere straf end behandling, til oplevelsen af at være blevet krænket. Rapporten konkluderer, at en recoveryorienteret indsats må have som målsætning mere aktivt at understøtte udviklingen af et hverdagsliv med livskvalitet og i kraft heraf forbedre chancen for en fremtid uden kriminalitet og flere domme. Det anbefales således, at alle aktører i systemet gennem hele forløbet i højere grad understøtter den behandlingsdømtes oplevelse af at være en anerkendelsesværdig samfundsborger, der - trods sin kriminalitet - har ret til at blive respekteret, hørt og givet indflydelse på egen recoveryproces.

AB - Rapporten omhandler mennesker, der er dømt til behandling på baggrund af kriminalitet foretaget under indflydelse af psykisk sygdom. Formålet er at tilvejebringe viden om de forløb, der følger en behandlingsdom og at undersøge, hvordan de behandlingsdømte selv oplever forløbet for derigennem at blive klogere på, hvilke faktorer der fremmer, og hvilke der hæmmer recovery hos de behandlingsdømte. Rapporten introducerer til tilgængelig viden om området og præsenterer nye tal om perioden fra sigtelse til dom, der viser, at man i gennemsnit venter godt 15 måneder på at få sin dom. Derudover præsenteres fire cases, baseret på 10 kvalitative interviews med behandlingsdømte, samt fem knudepunkter, der viser, hvor der typisk opstår situationer, der opleves som problematiske.Rapporten peger på, at de behandlingsdømtes forløb ofte synes vanskeligt forenelige med en recoveryorienteret proces. Af rapporten fremgår det, at behandlingsdømte ofte – men ikke i alle tilfælde - lever et hverdagsliv præget af store mentale udfordringer, vanskelige sociale levevilkår - så som en vanskelig boligsituation, skrøbelige sociale relationer eller vanskelige opvækstvilkår. De behandlingsdømtes omverdensrelationer og livsvilkår er af stor betydning for muligheden for, at de kan komme sig oven på deres mentale udfordringer og opbygge en tilværelse, der ikke skaber risiko for kriminalitet. De behandlingsdømte beretter om krænkelseserfaringer, bl.a. i kraft af oplevelser af ikke at få psykiatrisk behandling eller social støtte, som de mener, at det danske velfærdssamfund burde yde. Tilsvarende bidrager deres erfaringer med, at rettigheder ikke overholdes, at blive udsat for uberettigede lange ventetider, at der sker fejl i sagsbehandling samt oplevelser af, at behandlingsdommen er mere straf end behandling, til oplevelsen af at være blevet krænket. Rapporten konkluderer, at en recoveryorienteret indsats må have som målsætning mere aktivt at understøtte udviklingen af et hverdagsliv med livskvalitet og i kraft heraf forbedre chancen for en fremtid uden kriminalitet og flere domme. Det anbefales således, at alle aktører i systemet gennem hele forløbet i højere grad understøtter den behandlingsdømtes oplevelse af at være en anerkendelsesværdig samfundsborger, der - trods sin kriminalitet - har ret til at blive respekteret, hørt og givet indflydelse på egen recoveryproces.

KW - Retspsykiatri

M3 - Rapport

BT - ”Jeg satte ild på, fordi jeg tænkte: Nu må de da høre mig, nu må de sgu da hjælpe mig”

ER -