”Jeg satte ild på, fordi jeg tænkte: Nu må de da høre mig, nu må de sgu da hjælpe mig”: Erfaringer med behandlingsdom i et recoveryperspektiv

Ane Moltke, Sine Lehn

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Abstract

Rapporten omhandler mennesker, der er dømt til behandling på baggrund af kriminalitet foretaget under indflydelse af psykisk sygdom. Formålet er at tilvejebringe viden om de forløb, der følger en behandlingsdom og at undersøge, hvordan de behandlingsdømte selv oplever forløbet for derigennem at blive klogere på, hvilke faktorer der fremmer, og hvilke der hæmmer recovery hos de behandlingsdømte.
Rapporten introducerer til tilgængelig viden om området og præsenterer nye tal om perioden fra sigtelse til dom, der viser, at man i gennemsnit venter godt 15 måneder på at få sin dom. Derudover præsenteres fire cases, baseret på 10 kvalitative interviews med behandlingsdømte, samt fem knudepunkter, der viser, hvor der typisk opstår situationer, der opleves som problematiske.
Rapporten peger på, at de behandlingsdømtes forløb ofte synes vanskeligt forenelige med en recoveryorienteret proces. Af rapporten fremgår det, at behandlingsdømte ofte – men ikke i alle tilfælde - lever et hverdagsliv præget af store mentale udfordringer, vanskelige sociale levevilkår - så som en vanskelig boligsituation, skrøbelige sociale relationer eller vanskelige opvækstvilkår. De behandlingsdømtes omverdensrelationer og livsvilkår er af stor betydning for muligheden for, at de kan komme sig oven på deres mentale udfordringer og opbygge en tilværelse, der ikke skaber risiko for kriminalitet.
De behandlingsdømte beretter om krænkelseserfaringer, bl.a. i kraft af oplevelser af ikke at få psykiatrisk behandling eller social støtte, som de mener, at det danske velfærdssamfund burde yde. Tilsvarende bidrager deres erfaringer med, at rettigheder ikke overholdes, at blive udsat for uberettigede lange ventetider, at der sker fejl i sagsbehandling samt oplevelser af, at behandlingsdommen er mere straf end behandling, til oplevelsen af at være blevet krænket.
Rapporten konkluderer, at en recoveryorienteret indsats må have som målsætning mere aktivt at understøtte udviklingen af et hverdagsliv med livskvalitet og i kraft heraf forbedre chancen for en fremtid uden kriminalitet og flere domme. Det anbefales således, at alle aktører i systemet gennem hele forløbet i højere grad understøtter den behandlingsdømtes oplevelse af at være en anerkendelsesværdig samfundsborger, der - trods sin kriminalitet - har ret til at blive respekteret, hørt og givet indflydelse på egen recoveryproces.
OriginalsprogDansk
ForlagSIND
Antal sider76
Rekvirerende organisationSIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
StatusUdgivet - 1 apr. 2020

Emneord

  • Retspsykiatri

Citer dette