Interactional competence in the institutional setting of the international university: Talk and embodied action as multimodal aggregates in institutional interaction

Spencer Hazel

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  Abstract

  Denne afhandling undersøger de social praksisser i face-to-face samtaler mellem administrativt personale og studerende på et internationalt universitet. Projektet anvender audiovisuelle data af social interaktion, der registreres på et antal steder på et dansk universitet. Disse vedrører service-møder på et Internationale Kontor helpdesk, og studievejledningsmøder på det centrale administrative kontor og i en række universitetsinstitutter.
  Udgangspunktet for projektet fokuserer på, hvordan deltagere koordinerer institutionelle samarbejdsaktiviteter gennem Iscenesættelse af en række ressourcer, herunder sprog, kropsholdning og bevægelse, gestik og fysiske objekter. Analyserne fokuserer på, hvordan deltagere i samtalen orientere sig mod deres interaktionspartneres visuelle handlinger produceret i forbindelse med sproglige ytringer, og refleksivt producere deres tur i den sekventielle organisation som multimodalt konstitueret social handling i interaktion. Ud fra dette undersøge analyserne, om visuelle praksisser tjener til at embody-into-being institutionel social orden af det internationale universitet. Forskning i disse dynamisk flersprogede og kulturelt hybride steder har ofte understreget den sproglige bestanddel af sådanne interaktioner. Det aktuelle projekt bidrager til dette ved at overveje deltagernes interaktionelle kompetencer, der angiver deres situerede metoder og interaktive praksisser, hvorigennem de sammen er i stand til konstruere deres sociale verden in situ.
  Afhandlingen indeholder en oversigt over aktiviteter og sproglige ressourcer, som er fundet i datamaterialet. Analyserne følger bagefter, og præsenteres i fem forskningsartikler. Den første artikel beskriver systematiske praksisser for at indgå i et fokuseret møde ved en service desk. Artiklen viser, hvordan deltagerne orienterer sig mod en bestemt trinvis sekvens af handlinger, idet de koordinerer deres vej ”ind i” et institutionelt orienteret møde. Tilsvarende viser den anden artikel hvordan deltagerne bruger institutionelt relevante fysiske og grafiske objekter som ressourcer til at signalere ændringer i orientering af deltagelse. Disse objekter er også centrale i den tredje artikel, der beskriver en praksis, hvor objekter bliver brugt i konstruktionen af multimodale handlinger, og er udviklet videre som tematiske komponenter over en diskursenhed. Orienteringer mod objekter i omgivelserne er også et tema for den fjerde artikel, som undersøger, hvordan deltagerne behandler den igangværende optagelse i deres interaktionsrum. Denne artikel undersøger, hvordan deltagerne behandler optagelsen som aktivitet, og bruger den til at konstruere social identitet. Den sidste artikel har også et metodisk fokus, nemlig en diskussion af transskriptionspraksisser omkring audiovisuelle data. Her argumenterer vi for en større udbredelse af transskriptionssoftware.
  Jeg tage udgangspunkt i den etnometodologiske konversationsanalyse (CA), suppleret med mikroetnografiske metoder til at undersøge kropslig adfærd i interaktion, bl.a. Context Analysis (Kendon, 1990). Disse tilgange deler en forpligtelse af hvordan de behandler fænomenerne af menneskelig interaktion, herunder en modvilje mod at bruge eksperimentelle data. Afhandlingen tilbyder en syntese af de analytiske retningslinjer, specifikt i fremhævelsen af den refleksive karakter af de mange modaliteter, snarere end at fremhæve en modalitet frem for en anden.
  OriginalsprogEngelsk
  UdgivelsesstedRoskilde
  ForlagRoskilde Universitet
  Antal sider261
  StatusUdgivet - 2012

  Note vedr. afhandling

  Carried out as part of the Research Centre for Cultural and Linguistic Practices in the International University (CALPIU), Roskilde University, Denmark

  Citer dette