Integration i ’mixed methods’ forskning: Metode eller design?

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Udviklingen af mixed methods forskning som en selvstændig forskningstradition er primært sket gennem udviklingen af mixed methods design. Denne artikel argumenterer for, at design-tilgangen bør suppleres med et mere overordnet fokus på hvordan de adskilte dele af mixed methods projekter integreres til et hele. Med udgangspunkt i en analyse af integrationsbegrebet i mixed methods litteraturen foreslås en klassifikation af seks integrationsformer: teori-, design-, metode-, data-, analyse- og fortolkningsintegration. Hver af disse beskriver en måde at skabe meningsfulde, håndgribelige relationer mellem undersøgelsens dele. Med udgangspunkt i denne klassifikation undersøges anvendeligheden af integrationsbegrebet gennem en analyse af tre meget forskellige traditioner for mixed methods forskning: metodetriangulering, pragmatistisk designoptimering og teori/metode-integration. På baggrund af denne analyse konkluderes det, at integrationsbegrebet kan styrke fokus på og forståelsen af de metoder, der konkret anvendes i kombinationen af delstudier i mixed methods forskning. Endvidere konkluderes det, at integrationstilgangen kan anvendes til at styrke det enkelte mixed methods projekt ved at understrege en række trufne valg og indre relationer i forskningen, der ellers ville være uklare.
OriginalsprogDansk
TidsskriftMetode & Forskningsdesign
Vol/bind1
Udgave nummer1
Sider (fra-til)17-40
ISSN2045-3083
StatusUdgivet - 2013
Udgivet eksterntJa

Citer dette