Hjemfølelse

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  Abstract

  Ph.d.-afhandlingen er en undersøgelse af hjemfølelse i det moderne samfund. Projektet tager afsæt i en dialogisk eidetisk metode, hvorigennem det bliver det undersøgt, hvad det er at føle sig hjemme, og hvordan denne følelse etableres. Undersøgelserne finder sted ved fortsatte teoretiske og empiriske indkredsninger. I udgangspunktet er afhandlingen tværfaglig og trækker teoretisk og metodisk overvejende på den fænomenologiske tradition, især Edmund Husserls overvejelser om morfologisk vage fænomener, Martin Heideggers forståelse af befindlighed og Otto Friedrich Bollnow ideer om det levede rum. Der bliver også inddraget tilegnelsesteori, især på baggrund af Carl Friedrich Graumanns tanker om appropriation. Dertil kommer inddragelse af Freuds forståelse af uhygge.

  Empirisk er afhandlingen funderet på feltnoter og dybdeinterviews med personer i to grupper af cases, der henholdsvis skal indfange ordinære og ekstreme erfaringer med at bo. Der er således dels foretaget dybdeinterviews med en række mennesker, der er flyttet for nyligt, dels er der gennemført et feltarbejde, der strækker sig over fem måneder ved et socialt værested for hjemløse og andre socialt udsatte borgere i København.

  Feltnoter og transskriberede dybdeinterviews er med inspiration fra bl.a. Max van Manen blevet bearbejdet til 48 fænomenologiske beskrivelser, der – med et formmæssigt skønlitterært præg – betoner følelsesinvolverede situationer. Beskrivelserne er efterfølgende og på forskellig vis blevet analyseret og diskuteret, for derved i den eidetiske tradition at fremdrage og fremstille det invariante og væsentlige ved fænomenet.

  Som forståelsesgrundlag for etablering af hjemfølelse bliver der udviklet en teori, hvor menneskers tilegnelse af omgivelserne opdeles i tre former. Den første angår prægningen af omgivelserne, den anden handler om en tilvænning til omgivelserne, og den tredje giver sig udtryk i en mere eksistentiel forsoning, som rækker udover omgivelserne. Empirisk er det især de to første former for tilegnelse, som bliver belyst.

  På baggrund af undersøgelserne fremtræder især syv væsentlige træk ved hjemfølelse. Således er hjemfølelse særligt kendetegnende ved: fravær af stress, reduceret opmærksomhed, kontrol over nære omgivelser, frihed fra andres regler, anerkendelse af ens tilstedeværelse, mulighed for tilbagetrækning og brug af personlige ting.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedRoskilde
  ForlagRoskilde Universitet
  Antal sider330
  ISBN (Trykt)978-87-7349-846-0
  StatusUdgivet - 11 okt. 2013

  Citer dette