High-speed train Oslo-Berlin

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  Abstract

  Indlæggets baggrund og formål

  I det såkaldte COINCO-projekt, et INTERREG-projekt støttet af regioner og byer mellem Oslo og Berlin, er der udviklet en strategi for et tættere samarbejde i korridoren (Jespersen et al. 2007). Udbygning af infrastrukturen for passagerer og gods er en væsentlig del heraf. Formålet er at udbygge infrastrukturen så intermodaliteten fremmes, og vægten lægges på udbygning af jernbaneinfrastrukturen. På godssiden således at et begrænset antal vej/jernbane-terminaler og havne forbindes, på passagersiden i form af en højhastighedstogforbindelse (krængetog med en maximalhastighed på mindst 250 km/t) Oslo-Göteborg-København-Berlin.

  Forbindelsen vil kunne give en rejsetid fra København på 2 timer til Göteborg, 4 timer til Oslo og 3 timer til Berlin - det sidste under forudsætning af en fast forbindelse over Femern Bælt og at togene ikke skal via Hamburg.

  Paperet beskriver de overvejelser og analyser, der ligger til grund for forslaget samt de overvejelser omkring hvordan regionale og lokale myndigheder i et samarbejde vil kunne fremme realiseringen af projektet.

  Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde

  Forslaget om jernbaneinfrastrukturudvikling i COINCO-korridoren er blevet udviklet i to arbejdsgrupper for hhv. gods- og passagertransport med repræsentation fra alle fire berørte lande. Der er tale om en pre-feasibility analyse, der skal danne grundlag for etablering af et egentligt feasibility study.

  Jernbaneforbindelsen mellem Oslo og Göteborg er intensivt behandlet i et andet INTERREG-projekt (Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006).

  Kapacitetsproblemer på strækningen Oslo-Berlin og i særdeleshed muligheden for at bruge banen til såvel højhastigheds-, regional, lokal- og godstog er blevet undersøgt (Landex 2006).

  I forhold til at udvikle en strategi for fremme af realiseringen af projektet er metoderne hentet i organisationsanalysen.

  Det empiriske grundlag

  Da der er tale om en pre-feasibility analyse er datagrundlaget ikke homogent men omfatter lettilgængelige data vedr. jernbanekapaciteter, nuværende kapacitetsudnyttelse, passagergrundlag m.v., men meget sparsomt om økonomi, finansierings- og organisationsformer.

  Resultater

  Ud over at forslaget indgår i COINCO-strategien er paperet et oplæg til diskussion og videreudvikling af projekterne.

   

  References

   

  Civitas AS, Norwegian Railconsult AS, & RTM-konsult AB 2006, Interreg III A "Ny jernbane Oslo - Göteborg". Sluttrapport.

  Jespersen, P. H., Jensen, A., Stroschein, C., & Lundgren, A. 2007, COINCO - Corridor of Innovation and Cooperation - Strategy 2025.

  Landex, A. 2006, Railway Capacity Oslo-Berlin, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

   

  OriginalsprogEngelsk
  Publikationsdato2007
  Antal sider10
  StatusUdgivet - 2007
  BegivenhedTrafikdage 2007 - Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
  Varighed: 27 aug. 200728 aug. 2007

  Konference

  KonferenceTrafikdage 2007
  LokationAalborg Universitet
  Land/OmrådeDanmark
  ByAalborg
  Periode27/08/200728/08/2007

  Citer dette