Forestillinger om lykke: mødres fortællinger om efterfødselsreaktioner

Ida Marie Storm, Ditte-Marie From

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalitative interviews med seks småbørnsmødre i støttegrupper for mødre med efterfødselsreaktioner. I en tematisk ramme om familie og sociale fællesskaber bearbejder artiklen mødrenes fortællinger om, hvordan manglende oplevelse af et trivselsfuldt moderskab forbindes med afvigelse fra normfulde forestillinger om det ønskværdige moderskab, der er kendetegnet ved lykke, sundhed og selvkontrol. Artiklens analyser har anlagt et poststrukturalistisk perspektiv med interesse for, hvilke subjektpositioner, som de kulturelt skabte rammer for norm og afvigelse stiller til rådighed for nybagte mødre. I forlængelse heraf diskuterer artiklen, hvordan mødrene positionerer sig selv og andre i forhold til normen om det lykkelige moderskab. Analyserne peger på, at antagelser om, at den normale mor er den lykkelige mor, indsnævrer normalområdet og stiller potentielt både mistrivende og afvigende positioner til rådighed for et betragteligt antal mødre. Mødre, der frygter eksklusion fra ønskværdige, sociale fællesskaber, samt risikerer social nedvurdering, kan vælge at skjule deres mistrivsel. Dette sker enten ved at isolere sig socialt eller ’spille skuespil’ i mødet med omverdenen, hvilket kan udfordre opsporing af og dermed muligheden for at støtte de mødre, der ikke trives. På baggrund af de anlagte teoretiske perspektiver og den skildrede analyse udvikles et nyt begreb til karakteristik af en ny form for styringsmentalitet i vestlige samfund: performance of conduct.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNordiske Udkast
Vol/bind43
Udgave nummer1
Sider (fra-til)21-36
ISSN1396-3953
StatusUdgivet - 2016

Emneord

  • Efterfødselreaktion
  • Fødselsdepression
  • Lykke
  • Moderskab
  • Stigmatisering
  • Styringsteknologier
  • Kontrol

Citer dette