Faker studerende nærvær og nysgerrighed? Og hvorfor?

Laura Louise Sarauw, Jan Thorhauge Frederiksen

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

Abstract

Universitetspædagogikken bygger i stigende grad på studentercentrerede didaktiske set-ups, hvor nærvær, nysgerrighed og engagement er en klar forventning til de studerende. Det ses fx i brugen af logbøger, peerfeedback, refleksionsgrupper, tilstedeværelseskrav o. lign., hvor det stipuleres at personligt engagement skaber en bedre læreproces. 
Ifølge ny forskning (Sarauw & Madsen, 2020; Frederiksen & Fenger, 2021) vælger en del studerende imidlertid at foregive at være engagerede – de faker den nysgerrighed og det nærvær, som de oplever, at underviseren efterspørger.
I denne workshop udforsker vi de stigende pædagogiske krav om participatorisk, kropslig og emotionel performance og forekomsten af ’fake learning’ (Macfarlane, 2017, 2019) i og udenfor det skærmmediererede Covid19-landskab og diskuterer eventuelle universitetspædagogiske udfordringer.

Workshoppen sætter fokus på bærende antagelser i den studentercentrerede universitetspædagogik og belyser hvordan forskelligartede forestillinger om nærvær og nysgerrighed tager sig ud blandt hhv. undervisere og studerende:
•Hvordan efterspørger undervisere nysgerrighed, nærvær og engagement – og hvordan faker de studerende det?
•Hvad er det for et ‘savn’ underviserne oplever (fx når kameraet er slukket på Teams) – og hvad siger de studerende om det?
•Hvilke studerende har hhv. nemt og svært ved disse undervisningsformer - og hvad er det, der gør disse undervisningsformer udfordrende for studerende?

Forfatter(e)
Jan Thorhauge Frederiksen, KU; Laura Louise Sarauw, RUC

Referencer
Bendtsen, A.K. et al.(2020): ”Perspektiver på uddannelseskvalitet”, Center For Forskningsanalyse, Aarhus Universitet, https://ps.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/PIQUED_-_Delphi_undersoegelse_af_uddannelseskvalitet.pdf
Frederiksen, J. T. & Fenger, N. (2021). ”Mellem brok og tvungen deltagelse.” In: Togsverd, L. et al. God & Dårlig Pædagoguddannelse, Forlaget DPP
Lindelof, D. (2021). Kære studerende. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Underviseren i centrum, Årgang 16, nr. 30, 2021.
Macfarlane, B. (2021). Methodology, Fake Learning, and Emotional Performativity. DOI link: https://doi.org/10.1177/2096531120984786
Sarauw, L. L., & Madsen, S. R. (2020). Higher education in the paradigm of speed: Student perspectives on the risks of fast-track degree completion. Learning and Teaching, 13(1). https://doi.org/10.3167/latiss.2020.130102

OriginalsprogDansk
Publikationsdato7 okt. 2021
Antal sider1
StatusUdgivet - 7 okt. 2021
BegivenhedDansk Universitetspædagogisk Netværk Konference 2021: Nærhed og Nysgerrighed -
Varighed: 7 okt. 20218 okt. 2021
https://dun-net.dk/aktiviteter/2021/dun-konferencen-2021-naerhed-og-nysgerrighed/

Konference

KonferenceDansk Universitetspædagogisk Netværk Konference 2021
Periode07/10/202108/10/2021
AndetNærhed og Nysgerrighed<br/>Forholdet mellem digitale og analoge undervisningsformer<br/><br/>På bagkanten af en pandemisk præget hverdag kan vi konstatere, at vi har lært en masse. Organisationer er blevet omstillingsagile, menneskers realkompetencer inden for digitale løsninger er øget markant, og i en periode gik vi fra at være Campus-universiteter til Online-universiteter. Alt imens den verden, som vi kendte, stormede fremad ind i ukendte territorier, blev der også plads til at bemærke vigtigheden af det, som vi kunne kalde de blødere værdier. Helt elementære betingelser for god undervisning, nemlig nærhed og nysgerrighed, er udfordret.<br/><br/>I en undervisningsverden, hvor kridt på tøjet og duften af kaffe var en vant del af hverdagen, blev rutinerne brudt af lyset fra computeren og oplevelsen af at se sig selv på video. Dette rutinebrud opfattes af nogle som et kærkomment opgør med klassiske undervisningsmetoder, mens andre blot ønsker den vante undervisningspraksis tilbage. Uafhængigt af hvor vi befinder os på dette kontinuum, skal vi forholde os til, hvad vi finder vigtigt, essentielt eller uvæsentligt i en undervisningssituation. Ydermere, når undervisningen bevæger sig mellem det analoge og det digitale, kan det have en betydning for de studerendes nærhed og nysgerrighed i forhold til det faglige stof, deres fælles studiemiljø og deres individuelle læring. Spørgsmålet er: hvordan præger rutinebruddet vores pædagogiske rammesætning af den analoge og den digitale undervisning her og nu og fremadrettet?<br/><br/>Undervisning er dét undervisere og studerende er sammen om, men i det forgangne år har samværet i højere grad end før været medieret af digitale platforme, som på forskellig vis har udfordret nærheden mellem undervisere og studerende. Nærvær i form af fysisk tilstedeværelse i samme rum er byttet ud med et nærbillede på Zoom. Betyder fraværet af fysisk nærhed, at vi mister den mentale og sociale nærhed? Har nærhed en betydning for undervisernes motivation, engagement og professionelle identitet? Og hvad betyder det for dig?<br/><br/>DUNK 2021 vil udforske, hvad der sker med nærhed og nysgerrighed, når digitale og analoge undervisningsformer bytter plads. Vi glæder os til at høre, hvordan du oplever det.
Internetadresse

Bibliografisk note

Session 6b - frit format - om studerende: Workshoppen undersøger årets DUNK-tema om nærvær og nysgerrighed som en performativ praksis. Ifølge ny forskning vælger en del studerende at foregive at være engagerede – de faker det engagement og den faglige nysgerrighed, som de oplever, at underviseren efterspørger. På workshoppen diskuterer vi denne problematik og de universitetspædagogiske udfordringer, den rummer. Formen veksler mellem korte, forskningsbaserede oplæg, indlæg fra et bredt sammensat panel og diskussioner i plenum. I panelet deltager professor Eva Bendix (RUC), Peder Hjorth Madsen(Leder af TEACH, KU) og Simone Mejding Poulsen (ph.d- studerende, KU).

Emneord

  • Universitetspædagogik
  • Integritet
  • Læring
  • Sociologi
  • Læringsteori
  • Studenter-centreret læring

Citer dette