Før trafikken går i stå

Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Ernst Tiedemann, Per Homann Jespersen, Niels Buus Kristensen, Jørn Duus, Susanne Krawack, Ove Dahl Kristensen, Otto Anker Nielsen, Knud Olesen Søby, Svend Tøfting

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Resumé

Transport efterspørges i stigende grad overalt i verden. Vi transportereros længere mellem hjem, arbejde og fritidsaktiviteter.Vi tager på flere og længere ferierejser. Gods og varer flyttes istørre mængder og over længere afstande. Der bliver hver dagflere biler og lastbiler på vejene, fly i luften, tog på skinnerneog skibe på havene.Øget transport understøtter økonomisk vækst og beskæftigelseog skaber værdi for virksomheder, borgere og samfund.Men øget transport besværliggør også den daglige trafik og gør den mere ineffektiv og forurenende, farligere og dyrere - gør den til en dårlig oplevelse. Hvis vækst og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark, er det helt centralt at kunne udvikle transportens fordele og samtidig reducere dens skadevirkninger. Det kræver ambitiøse målsætninger og politisk evne og vilje tilhandling. Formålet med denne ATV-rapport er at formulere visioner for, hvordan transport i Danmark kan fungere effektivt, smidigt, oplevelses- og værdiskabende i en fremtid, hvor transportarbejdet for gods og mennesker stiger kraftigt. Hvilke udfordringer rejser sig? Hvilke løsninger skal bringes i spil? Hvilke fordele kan vi som transportbrugere høste af visionære transportinvesteringer? Der skal arbejdes på tværs af sektorer, hvis det danske samfund skal på forkant i en udvikling præget af stigende efterspørgsel på transport. Både hvad angår person- og godstransport, ndividuel og kollektiv transport. Der skal formuleres sammenhængende visioner, som er uafhængige af de øjeblikkelige politiske dagsordener og sektorinteresser, og som også har snitflader til de løsningsforslag, som er på tegnebrættet andre steder i verden - for Danmarks vedkommende primært i EU. Fokus i denne rapport er rettet mod information- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for transportsektoren (Intelligente Transportsystemer - ITS) som redskab til at skabe systeminnovation i transportsektoren og sammenhængskraft mellem transportformerne. En øget anvendelse af ITS kan give ekstra kvalitet og værdi for samfundet generelt og den enkelte borger i hverdagen. Rapporten fokuserer på udfordringer de næste 5-10 år -suppleret med betragtninger over, hvilke tendenser og udfordringer vi vil møde i et længere perspektiv.I rapporten er fravalgt en række områder, som også skal løftes, for at visionerne om bedre fungerende transportsystemer kan realiseres. Det drejer sig om udvikling af nye energikilder og energibærere (biobrændstoffer, brint)1, etablering og vedligeholdelse af fysisk transportinfrastruktur (veje, skinner, broer, tunneller, havne, etc.), udvikling af mere miljø- og sundhedsrigtig transport (støjbekæmpelse, partikelfiltre, lokale visioner for at udbrede cykling og gang, etc.) og spørgsmål om lokalisering og byplanlægning bygeografi, landskabsarkitektur, virksomhedsplacering). Også spørgsmålet om regulering via afgifter (roadpricing, bilbeskatning, miljøafgifter) har relevans. Områderne berøres kort, men uddybes ikke.

OriginalsprogDansk
Udgivelses stedLyngby
ForlagAkademiet for de Tekniske Videnskaber
Antal sider57
ISBN (Trykt)87-7836-054-4
StatusUdgivet - 2006

Emneord

  • Intelligente transportsystemer
  • ITS
  • innovation
  • scenario
  • trafik
  • teknologi
  • ICT

Citer dette

Tiedemann, E., Jespersen, P. H., Kristensen, N. B., Duus, J., Krawack, S., Kristensen, O. D., ... Tøfting, S. (2006). Før trafikken går i stå: Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor. Lyngby: Akademiet for de Tekniske Videnskaber.
Tiedemann, Ernst ; Jespersen, Per Homann ; Kristensen, Niels Buus ; Duus, Jørn ; Krawack, Susanne ; Kristensen, Ove Dahl ; Nielsen, Otto Anker ; Søby, Knud Olesen ; Tøfting, Svend. / Før trafikken går i stå : Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, 2006. 57 s.
@book{dd8c2250c7dd11db89e1000ea68e967b,
title = "F{\o}r trafikken g{\aa}r i st{\aa}: Systeminnovation skal l{\o}fte den danske transportsektor",
abstract = "Transport eftersp{\o}rges i stigende grad overalt i verden. Vi transportereros l{\ae}ngere mellem hjem, arbejde og fritidsaktiviteter.Vi tager p{\aa} flere og l{\ae}ngere ferierejser. Gods og varer flyttes ist{\o}rre m{\ae}ngder og over l{\ae}ngere afstande. Der bliver hver dagflere biler og lastbiler p{\aa} vejene, fly i luften, tog p{\aa} skinnerneog skibe p{\aa} havene.{\O}get transport underst{\o}tter {\o}konomisk v{\ae}kst og besk{\ae}ftigelseog skaber v{\ae}rdi for virksomheder, borgere og samfund.Men {\o}get transport besv{\ae}rligg{\o}r ogs{\aa} den daglige trafik og g{\o}r den mere ineffektiv og forurenende, farligere og dyrere - g{\o}r den til en d{\aa}rlig oplevelse. Hvis v{\ae}kst og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark, er det helt centralt at kunne udvikle transportens fordele og samtidig reducere dens skadevirkninger. Det kr{\ae}ver ambiti{\o}se m{\aa}ls{\ae}tninger og politisk evne og vilje tilhandling. Form{\aa}let med denne ATV-rapport er at formulere visioner for, hvordan transport i Danmark kan fungere effektivt, smidigt, oplevelses- og v{\ae}rdiskabende i en fremtid, hvor transportarbejdet for gods og mennesker stiger kraftigt. Hvilke udfordringer rejser sig? Hvilke l{\o}sninger skal bringes i spil? Hvilke fordele kan vi som transportbrugere h{\o}ste af vision{\ae}re transportinvesteringer? Der skal arbejdes p{\aa} tv{\ae}rs af sektorer, hvis det danske samfund skal p{\aa} forkant i en udvikling pr{\ae}get af stigende eftersp{\o}rgsel p{\aa} transport. B{\aa}de hvad ang{\aa}r person- og godstransport, ndividuel og kollektiv transport. Der skal formuleres sammenh{\ae}ngende visioner, som er uafh{\ae}ngige af de {\o}jeblikkelige politiske dagsordener og sektorinteresser, og som ogs{\aa} har snitflader til de l{\o}sningsforslag, som er p{\aa} tegnebr{\ae}ttet andre steder i verden - for Danmarks vedkommende prim{\ae}rt i EU. Fokus i denne rapport er rettet mod information- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for transportsektoren (Intelligente Transportsystemer - ITS) som redskab til at skabe systeminnovation i transportsektoren og sammenh{\ae}ngskraft mellem transportformerne. En {\o}get anvendelse af ITS kan give ekstra kvalitet og v{\ae}rdi for samfundet generelt og den enkelte borger i hverdagen. Rapporten fokuserer p{\aa} udfordringer de n{\ae}ste 5-10 {\aa}r -suppleret med betragtninger over, hvilke tendenser og udfordringer vi vil m{\o}de i et l{\ae}ngere perspektiv.I rapporten er fravalgt en r{\ae}kke omr{\aa}der, som ogs{\aa} skal l{\o}ftes, for at visionerne om bedre fungerende transportsystemer kan realiseres. Det drejer sig om udvikling af nye energikilder og energib{\ae}rere (biobr{\ae}ndstoffer, brint)1, etablering og vedligeholdelse af fysisk transportinfrastruktur (veje, skinner, broer, tunneller, havne, etc.), udvikling af mere milj{\o}- og sundhedsrigtig transport (st{\o}jbek{\ae}mpelse, partikelfiltre, lokale visioner for at udbrede cykling og gang, etc.) og sp{\o}rgsm{\aa}l om lokalisering og byplanl{\ae}gning bygeografi, landskabsarkitektur, virksomhedsplacering). Ogs{\aa} sp{\o}rgsm{\aa}let om regulering via afgifter (roadpricing, bilbeskatning, milj{\o}afgifter) har relevans. Omr{\aa}derne ber{\o}res kort, men uddybes ikke.",
keywords = "Intelligente transportsystemer, ITS, innovation, scenario, trafik, teknologi, ICT, Intelligent transport systems, ITS, innovation, scenario, transport, technology, ICT",
author = "Ernst Tiedemann and Jespersen, {Per Homann} and Kristensen, {Niels Buus} and J{\o}rn Duus and Susanne Krawack and Kristensen, {Ove Dahl} and Nielsen, {Otto Anker} and S{\o}by, {Knud Olesen} and Svend T{\o}fting",
year = "2006",
language = "Dansk",
isbn = "87-7836-054-4",
publisher = "Akademiet for de Tekniske Videnskaber",

}

Tiedemann, E, Jespersen, PH, Kristensen, NB, Duus, J, Krawack, S, Kristensen, OD, Nielsen, OA, Søby, KO & Tøfting, S 2006, Før trafikken går i stå: Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Lyngby.

Før trafikken går i stå : Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor. / Tiedemann, Ernst; Jespersen, Per Homann; Kristensen, Niels Buus; Duus, Jørn; Krawack, Susanne; Kristensen, Ove Dahl; Nielsen, Otto Anker; Søby, Knud Olesen; Tøfting, Svend.

Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, 2006. 57 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

TY - RPRT

T1 - Før trafikken går i stå

T2 - Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

AU - Tiedemann, Ernst

AU - Jespersen, Per Homann

AU - Kristensen, Niels Buus

AU - Duus, Jørn

AU - Krawack, Susanne

AU - Kristensen, Ove Dahl

AU - Nielsen, Otto Anker

AU - Søby, Knud Olesen

AU - Tøfting, Svend

PY - 2006

Y1 - 2006

N2 - Transport efterspørges i stigende grad overalt i verden. Vi transportereros længere mellem hjem, arbejde og fritidsaktiviteter.Vi tager på flere og længere ferierejser. Gods og varer flyttes istørre mængder og over længere afstande. Der bliver hver dagflere biler og lastbiler på vejene, fly i luften, tog på skinnerneog skibe på havene.Øget transport understøtter økonomisk vækst og beskæftigelseog skaber værdi for virksomheder, borgere og samfund.Men øget transport besværliggør også den daglige trafik og gør den mere ineffektiv og forurenende, farligere og dyrere - gør den til en dårlig oplevelse. Hvis vækst og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark, er det helt centralt at kunne udvikle transportens fordele og samtidig reducere dens skadevirkninger. Det kræver ambitiøse målsætninger og politisk evne og vilje tilhandling. Formålet med denne ATV-rapport er at formulere visioner for, hvordan transport i Danmark kan fungere effektivt, smidigt, oplevelses- og værdiskabende i en fremtid, hvor transportarbejdet for gods og mennesker stiger kraftigt. Hvilke udfordringer rejser sig? Hvilke løsninger skal bringes i spil? Hvilke fordele kan vi som transportbrugere høste af visionære transportinvesteringer? Der skal arbejdes på tværs af sektorer, hvis det danske samfund skal på forkant i en udvikling præget af stigende efterspørgsel på transport. Både hvad angår person- og godstransport, ndividuel og kollektiv transport. Der skal formuleres sammenhængende visioner, som er uafhængige af de øjeblikkelige politiske dagsordener og sektorinteresser, og som også har snitflader til de løsningsforslag, som er på tegnebrættet andre steder i verden - for Danmarks vedkommende primært i EU. Fokus i denne rapport er rettet mod information- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for transportsektoren (Intelligente Transportsystemer - ITS) som redskab til at skabe systeminnovation i transportsektoren og sammenhængskraft mellem transportformerne. En øget anvendelse af ITS kan give ekstra kvalitet og værdi for samfundet generelt og den enkelte borger i hverdagen. Rapporten fokuserer på udfordringer de næste 5-10 år -suppleret med betragtninger over, hvilke tendenser og udfordringer vi vil møde i et længere perspektiv.I rapporten er fravalgt en række områder, som også skal løftes, for at visionerne om bedre fungerende transportsystemer kan realiseres. Det drejer sig om udvikling af nye energikilder og energibærere (biobrændstoffer, brint)1, etablering og vedligeholdelse af fysisk transportinfrastruktur (veje, skinner, broer, tunneller, havne, etc.), udvikling af mere miljø- og sundhedsrigtig transport (støjbekæmpelse, partikelfiltre, lokale visioner for at udbrede cykling og gang, etc.) og spørgsmål om lokalisering og byplanlægning bygeografi, landskabsarkitektur, virksomhedsplacering). Også spørgsmålet om regulering via afgifter (roadpricing, bilbeskatning, miljøafgifter) har relevans. Områderne berøres kort, men uddybes ikke.

AB - Transport efterspørges i stigende grad overalt i verden. Vi transportereros længere mellem hjem, arbejde og fritidsaktiviteter.Vi tager på flere og længere ferierejser. Gods og varer flyttes istørre mængder og over længere afstande. Der bliver hver dagflere biler og lastbiler på vejene, fly i luften, tog på skinnerneog skibe på havene.Øget transport understøtter økonomisk vækst og beskæftigelseog skaber værdi for virksomheder, borgere og samfund.Men øget transport besværliggør også den daglige trafik og gør den mere ineffektiv og forurenende, farligere og dyrere - gør den til en dårlig oplevelse. Hvis vækst og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark, er det helt centralt at kunne udvikle transportens fordele og samtidig reducere dens skadevirkninger. Det kræver ambitiøse målsætninger og politisk evne og vilje tilhandling. Formålet med denne ATV-rapport er at formulere visioner for, hvordan transport i Danmark kan fungere effektivt, smidigt, oplevelses- og værdiskabende i en fremtid, hvor transportarbejdet for gods og mennesker stiger kraftigt. Hvilke udfordringer rejser sig? Hvilke løsninger skal bringes i spil? Hvilke fordele kan vi som transportbrugere høste af visionære transportinvesteringer? Der skal arbejdes på tværs af sektorer, hvis det danske samfund skal på forkant i en udvikling præget af stigende efterspørgsel på transport. Både hvad angår person- og godstransport, ndividuel og kollektiv transport. Der skal formuleres sammenhængende visioner, som er uafhængige af de øjeblikkelige politiske dagsordener og sektorinteresser, og som også har snitflader til de løsningsforslag, som er på tegnebrættet andre steder i verden - for Danmarks vedkommende primært i EU. Fokus i denne rapport er rettet mod information- og kommunikationsteknologi (IKT) inden for transportsektoren (Intelligente Transportsystemer - ITS) som redskab til at skabe systeminnovation i transportsektoren og sammenhængskraft mellem transportformerne. En øget anvendelse af ITS kan give ekstra kvalitet og værdi for samfundet generelt og den enkelte borger i hverdagen. Rapporten fokuserer på udfordringer de næste 5-10 år -suppleret med betragtninger over, hvilke tendenser og udfordringer vi vil møde i et længere perspektiv.I rapporten er fravalgt en række områder, som også skal løftes, for at visionerne om bedre fungerende transportsystemer kan realiseres. Det drejer sig om udvikling af nye energikilder og energibærere (biobrændstoffer, brint)1, etablering og vedligeholdelse af fysisk transportinfrastruktur (veje, skinner, broer, tunneller, havne, etc.), udvikling af mere miljø- og sundhedsrigtig transport (støjbekæmpelse, partikelfiltre, lokale visioner for at udbrede cykling og gang, etc.) og spørgsmål om lokalisering og byplanlægning bygeografi, landskabsarkitektur, virksomhedsplacering). Også spørgsmålet om regulering via afgifter (roadpricing, bilbeskatning, miljøafgifter) har relevans. Områderne berøres kort, men uddybes ikke.

KW - Intelligente transportsystemer

KW - ITS

KW - innovation

KW - scenario

KW - trafik

KW - teknologi

KW - ICT

KW - Intelligent transport systems

KW - ITS

KW - innovation

KW - scenario

KW - transport

KW - technology

KW - ICT

M3 - Rapport

SN - 87-7836-054-4

BT - Før trafikken går i stå

PB - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

CY - Lyngby

ER -

Tiedemann E, Jespersen PH, Kristensen NB, Duus J, Krawack S, Kristensen OD et al. Før trafikken går i stå: Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor. Lyngby: Akademiet for de Tekniske Videnskaber, 2006. 57 s.