Evalueringsrapport: Projekt "Kerneopgaven i centrum" i Høje-Taastrup Kommune

Andreas Hagedorn Krogh

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Abstract

Denne evalueringsrapport giver en kort fremstilling af erfaringer og foreløbige resultater fra pilotprojekterne i projekt ’Kerneopgaven i Centrum, som blev gennemført med trehjemmeplejegrupper og sygeplejen på ældreområdet samt to skoler og en daginstitution på skole- og institutionsområdet i Høje-Taastrup Kommune i 2017. Formålet er at præsentere den anvendte metode, de opnåede resultater og de væsentligste læringspunkter med henblik på at inspirere og kvalificere lignende afbureaukratiseringsprojekter.Evalueringen baserer sig dels på en større mængde skriftligt materiale fra forløbet (projektbeskrivelser, Power Point-præsentationer, opsamlende notater mm.), dels summative evalueringsinterviews med deltagende direktører, chefer, ledere og medarbejdere i kommunen. Der er ligeledes foretaget baggrundsinterviews med den tilknyttede udviklingskonsulent i kommunen og Fremfærds specialkonsulenter. For ikke at belaste de decentrale enheder i deres arbejde med kerneopgaven mere end højst nødvendigt har kommunen i samarbejde med evaluator udtaget én af de deltagende skoler på skole- og daginstitutionsområdet samt de to deltagende hjemmeplejegrupper på ældreområdet til evaluering af pilotprojektforløbet. Denne rapport oplister de for kommunaldirektøren, centercheferne, de decentrale ledere og de interviewede medarbejdere vægtigste resultater på evalueringstidspunktet (april 2018). Der er således ikke tale om en komplet opgørelse over samtlige større og mindre forbedringer, som pilotprojekterne har ført med sig. Det skyldes ikke blot begrænsninger i evalueringsdesignet, men også projektets katalyserende karakter, som gør det vanskeligt at indhegne processen og dens resultater. Projektet har kort sagt sat gang i en række decentrale processer, som er mere eller mindre løst koblet til det faciliterede pilotprojektforløb.I det følgende præsenteres først pilotprojektets formål; dernæst en række resultater; og så de væsentligste læringspunkter fra forløbet. Herefter reflekteres kort over fordele og ulemper ved metoden samt mulighederne for spredning og opskalering af projektet. I sidste afsnit bliverpilotprojektets forløb nærmere beskrevet.
OriginalsprogDansk
Antal sider11
StatusUdgivet - 2018

Citer dette