Evaluering af Kompetenceløftet: Demens-skolebænk på tværs

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Abstract

Denne rapport fremlægger resultaterne af en kvalitativ evaluering af kompetenceløftet Demens – Skolebænk på tværs. Evalueringen er udført af tre forskere ved Roskilde Universitets Center for Sundhedsfremmeforskning: Postdoc Iben Charlotte Aamann, Lektor Anne Liveng og Professor Betina Dybbroe.
Demens – Skolebænk på tværs er et praksisnært kompetenceudviklingsprojekt, der er udviklet og implementeret i et samarbejde mellem Den Tværsektorielle Demensstyregruppe i Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon og SOSU-skolen i Nykøbing Falster. Indsatsen er finansiereret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler som en del af Den nationale demenshandleplan 2025 og er foregået i perioden d. 1/10-2017 til d. 31/12 -2019.
Der er tilrettelagt undervisningsforløb på hhv. AMU-, Diplom- og Akademi-niveau. SOSU-skolen i Nykøbing Falster har afholdt AMU og Akademi-delene imens Absalon har forestået afholdelsen af Diplom-sporet. Desuden har der været afholdt to aktiviteter for alment praktiserende læger, nemlig et Gå-hjem-møde og en workshop på Store Praksisdag 2019. Yderligere har der været afholdt hhv. en opstarts- og en afslutningskonference samt tre midtvejsseminarer, hvortil samtlige kursister har været inviteret.
Undervisningen på de tre niveauer har haft følgende gennemgående temaer: Introduktion til demensområdet, herunder Den nationale demenshandlingsplan, den normale aldring, symptomkomplekset ved demens, opsporing, udredning og opfølgning, socialpædagogisk omsorg, etik og jura og endelig samarbejde med pårørende.
Kompetenceløftets overordnede formål har været at løfte såvel teoretiske som praktiske kompetencer hos regionale og kommunale medarbejdere, der arbejder inden for demensområdet, at fremme ikke bare det tværfaglige, men også det tværsektorielle samarbejde, så det bliver til gavn for borgere med demens og deres pårørende, samt endelig at skabe øget forståelse for personer med demens og deres pårørende.
Demens – Skolebænk på tværs´ har opnået deltagelse af i alt 251 sundhedsprofessionelle: 203 kursister på Diplom-, Akademi- og AMU-kurserne og 48 praktiserende læger har deltaget hhv. på Gå-hjem-mødet og i workshoppen om demens på Store Praksisdag. Ud af de i alt 203 kursusdeltagere har de 163 afsluttet med kursusbevis, hvilket svarer til 80%.
Kursusdeltagerne er fortrinsvist rekrutteret blandt medarbejdere i hjemmeplejen de 17 kommuner i Region Sjælland, men der har også deltaget enkelte medarbejdere fra den kommunale socialpsykiatri og fra somatik og psykiatri i regionsregi.
OriginalsprogDansk
ForlagRoskilde Universitet
Antal sider43
StatusUdgivet - mar. 2020

Citer dette