Etiska principer för nordiskt ansvar

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

Abstract

Vilken etik och vilka etiska prin­ci­per kan vara cen­trala för den fram­tida utveck­lingen av de nor­diska väl­färds­sta­terna? Jacob Dahl Rendtorff går grund­li­gen ige­nom fyra grund­läg­gande stöt­te­pe­lare: auto­nomi, vär­dig­het, integri­tet och sårbarhet.
OriginalsprogSvensk
Tidsskrift10tal
Udgave nummer8/9
ISSN2000-5350
StatusUdgivet - 2012

Citer dette