En gratis omgang? Om mangfoldighedssensitiv tutortræning og alkoholfri undertrykkelsesblindhed

Marta Padovan-Özdemir, Pia Rauff Krøyer

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

Nyere undersøgelser peger på en sammenhæng mellem studerendes frafaldsrisiko og deres sociale tilknytning til studiet (EVA 2020) og den relativt store betydning social tilknytning til studiet har for studerendes trivsel (Wulf-Andersen et al., 2022). Men kun få studier i dansk sammenhæng har haft fokus på sexisme og racisme som mulige eksklusionsfaktorer på videregående uddannelser (Canger,
2008; Hansen, 2014; Søndergaard, 2006). Alligevel er der på landets videregående uddannelser de seneste år blevet udviklet diverse diversitets- og krænkelsespolitikker i kølvandet på #metoo og #blacklivesmatter.
Denne artikels ærinde er at præsentere en række normkritiske iagttagelser af, hvilke rationaler, positioneringer og investeringer der udløses blandt tutorer ifm. konkrete tiltag til forebyggelse af sexisme, racisme og social eksklusion på en pædagoguddannelse. Analysen bygger på deltagende observationer, workshopmaterialer samt fokusgruppeinterviews genereret gennem et interventionsetnografisk (Padovan-Özdemir & Day, 2020) følgeforskningsprojekt, der fulgte 38 tutorer gennem et mangfoldighedssensitivt træningsforløb
forud for og under studiestart på en pædagoguddannelse.
Med afsæt i normkritikkens analytiske fokus på normstød (Kalonaityté 2014; Padovan-Özdemir & Hamilton, 2022; Salmson & Ivarsson, 2015) beskriver artiklen gennem en række empiriske visninger, hvem der bliver de Andre for tutorerne. Således peger artiklen på, at de Andre positioneres som dem, der ikke er hvide, kristne, åbne, drikkende heteroseksuelle og over 30 år. Med reference til
Gloria Wekkers (2016) begreb om ”hvid uskyld” og David Gillborn og Gloria Ladson-Billings (2017) begreb om ”interessekonvergens” viser analysen endvidere, hvordan tutorerne synes at oversætte den mangfoldighedssensitive tutortræning til en art tolerance-projekt. Et projekt der synes at tage bo i en række pædagogiske grundlyster om at gøre godt og inkludere alle, så længe det ikke
kompromitterer egne normer og pædagogiske interesser.
Således diskuterer artiklen, hvordan tutorernes ”pædagogiske grundlyster” lægger sig som en fedtmembran af tolerance og pædagogisk ”uskyld”, hvilket slører deres blik for ekskluderende bivirkninger ved deres egen tutor-praksis. Når de i korte øjeblikke erkender deres egen praksis i et normkritisk perspektiv, vækker det ubehag, som håndteres med kompenserende aktiviteter, der ikke ændrer grundlæggende ved den herskende norm.
Derfor stiller artiklen spørgsmålet, om tutorforløbet bare bliver en gratis omgang? Omvendt spørger artiklen også, om den mangfoldighedssensitive tutortrænings normkritiske metoder overhovedet kan skabe social forandring, hvis metoderne gør for emotionelt ondt eller bliver for udstillende?
OriginalsprogDansk
TidsskriftUnge Pædagoger
Vol/bind84
Udgave nummer2
Sider (fra-til)66-75
ISSN0106-5386
StatusUdgivet - 2023

Emneord

  • Normkritik
  • Studiestart
  • Critical race theory
  • Tutor
  • Racisme
  • Sexisme

Citer dette